Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Milieulijst 2020: 23 bedrijfsmiddelen verdwenen, 52 nieuw toegevoegd

Home » Milieulijst 2020: 23 bedrijfsmiddelen verdwenen, 52 nieuw toegevoegd

Milieulijst 2020: 23 bedrijfsmiddelen verdwenen, 52 nieuw toegevoegd

Meer dan 50 nieuwe bedrijfsmiddelen komen in 2020 via de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking voor fiscaal voordeel. Via de MIA mag je tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. De VAMIL biedt de mogelijkheid een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving 75%.

Bijna € 150 miljoen budget voor de MIA en VAMIL in 2020

Het budget voor de VAMIL in 2020 is € 25 miljoen en voor de MIA is een budget van € 124 miljoen beschikbaar (€ 10 miljoen meer dan in 2019). Met de extra middelen wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om te investeren in circulaire technieken en bedrijfsmiddelen. Daartoe zijn meer codes toegevoegd aan hoofdstuk 1 van de Milieulijst (Circulair ondernemen) en is waar mogelijk het aftrekpercentage verhoogd.

Veranderingen op de Milieulijst

Er zijn ten opzichte van de Milieulijst 2019 een aantal zaken gewijzigd. Voor alle veranderingen kun je terecht op de site van de overheid met officiële bekendmakingen. Ignite Group heeft er alvast een aantal voor je uitgelicht. Zo komen stoomreinigers met uv, waterhydraulische systemen, lichte elektrische bestelauto’s en de verwerking van sloophout niet meer in aanmerking voor fiscale aftrek. En is vanaf 2020 wel subsidie aan te vragen voor onder meer apparatuur gericht op het verminderen van grondstofverbruik en duurzamer produceren, meubilair op basis van hergebruikte materialen, klimaatcellen, zware elektrische bestelauto’s, elektrisch aangedreven taxi’s, waterstofvervoer, ozon- en uv-oxidatie-installatie voor luchtreiniging, modulair herbruikbare wandsystemen, circulaire woningen en gevels voor een utiliteitsgebouw en circulaire PV-panelen met terugnamegarantie

Fiscaal voordeel voor inkt- en oliebesparend printsysteem

Een van de nieuwe codes op de Milieulijst 2020, F 1282 Inkt of oliebesparend printsysteem, is aangevraagd door Ignite Group in samenwerking met drie vooraanstaande leveranciers van milieuvriendelijke printsystemen. 

Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift

De meeste bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2020 zijn specifiek omschreven: het middel waarmee een bepaald milieudoel moet worden behaald, wordt daarmee aangewezen (middelvoorschrift). De Milieulijst 2020 bevat hiernaast ook bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift, waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie met enkele technische randvoorwaarden wordt geëist. Het bedrijfsleven wordt zo geprikkeld om zelf met innovatieve oplossingen te komen.

Meer mogelijkheden voor landbouwinvesteringen

Investeringen in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift kwamen tot nu toe niet in aanmerking wanneer het om investeringen in de landbouw ging. De Milieulijst 2020 biedt meer mogelijkheden voor landbouwinvesteringen. Ignite Group vertelt je graag welke mogelijkheden dit zijn.
Meer weten over de MIA en VAMIL in 2020?