Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Met welke subsidies kunt u na de vakantie aan de slag? Veel nieuwe openstellingen op komst! (Deel 1)

Home » Met welke subsidies kunt u na de vakantie aan de slag? Veel nieuwe openstellingen op komst! (Deel 1)

Met welke subsidies kunt u na de vakantie aan de slag? Veel nieuwe openstellingen op komst! (Deel 1)

BLOG – Enkele weken geleden meldden we dat het ondanks de zomerperiode nog geen komkommertijd was in subsidieland. Die bewering kon wat subsidienieuws betreft de hele maand juli makkelijk standhouden, maar na een zeer rustig begin van augustus durven we nu te stellen dat de komkommertijd inmiddels wel écht is aangebroken.

Dat betekent overigens niet dat u zich hoeft te vervelen. Ook niet als u net terugkomt van vakantie en een vrijwel leeg kantoor aantreft. De komende periode gaan er immers genoeg interessante subsidieregelingen open waarvoor u alvast een aanvraag kunt voorbereiden.

Hieronder een overzicht van mogelijk interessante openstellingen die in augustus van start gaan of zijn gegaan.
Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)
De eerste openstelling – die 8 augustus is begonnen – betreft de subsidieregeling Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

De regeling is gericht op export- en investeringsprojecten in het buitenland. Veel ondernemers kennen de DHI als een regeling die zich vooral op projecten in ontwikkelingslanden richt, maar dat is sinds dit jaar veranderd: ook investeringen in ontwikkelde landen komen in aanmerking. Wel moet een project een bijdrage leveren aan het duurzaam oplossen van een lokaal probleem.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot € 200.000. In totaal is voor deze openstelling – die loopt tot en met 19 september – € 5,75 miljoen te verdelen.

Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw
Op 15 augustus gaat de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw open. Het doel van deze regeling is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelingen in de glastuinbouw.

In totaal is € 6 miljoen subsidie beschikbaar voor (samenwerkingsverbanden van) glastuinbouwondernemingen die investeren in:

  • een tweede energiescherm;
  • de fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster;
  • de fysieke aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of -cluster;
  • luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd.

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen tot en met 15 september worden ingediend.

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017
Vanaf 28 augustus staat de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 open voor aanvragen. Met deze onlangs gepubliceerde nieuwe regeling wil de provincie Zuid-Holland stimuleren dat het juiste bedrijf zich op de juiste plek vestigt en dat ondernemers op bedrijventerreinen samenwerken, zo mogelijk ook samen met de gemeente, in het verbeteren en op peil houden van de kwaliteit van hun bedrijventerrein.

In aanmerking voor subsidie komen ondernemersverenigingen, stichtingen of gemeenten. Subsidie is onder meer beschikbaar voor het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van de ondernemersvereniging, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het maken van een businesscase voor diverse investeringen op het bedrijventerrein, of het laten maken van een analyse van kansen en verbeterpunten voor het bedrijventerrein.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 35.000. Het subsidieplafond is € 600.000. Aanvragen kunnen tot en met 31 december worden ingediend.

Twee regelingen voor Noord-Hollandse bedrijventerreinen
Op 31 augustus opent de provincie Noord-Holland op haar beurt twee subsidieregelingen voor bedrijventerreinen. Het betreft de regeling herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen (ook bekend als de HIRB-regeling) en de regeling ondersteuning toekomstbestendige werklocaties.

Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen
Het doel van de HIRB-regeling is de veroudering op bestaande bedrijventerreinen in Noord-Holland aan te pakken en de kwaliteit van deze bedrijventerreinen te borgen. In aanmerking voor subsidie komen gemeenten en openbare lichamen.

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke maatregelen en met deze maatregelen verband houdende procesmaatregelen ten behoeve van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en maximaal € 550.000. In totaal is € 2,1 miljoen te verdelen. Aanvragen kunnen tot en met 12 oktober worden ingediend. Lees ook de tips van de gemeente Zaanstad voor een succesvolle HIRB-aanvraag.

Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties
Het doel van deze regeling is om gemeenten en bedrijven te stimuleren om de Noord-Hollandse werklocaties toekomstbestendig te maken. De regeling voorziet in subsidiemogelijkheden voor duurzame maatregelen op bedrijventerreinen, transformatie van bedrijventerreinen en kantoorlocaties, de organisatie van beheer op bedrijventerreinen en de vraagbundeling voor breedband op bedrijventerreinen.

De subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en maximaal € 25.000. Het subsidieplafond is € 1.025.000. Aanvragen kunnen precies een jaar lang (tot en met 30 augustus 2018) worden ingediend.

Nog veel meer openstellingen in september
In september gaan nog veel meer subsidieregelingen open voor indiening. Een overzicht hiervan zullen wij morgen (10 augustus) op deze site publiceren.