Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Lokale initiatieven ondersteunen? Ons advies aan gemeenten: civic crowdfunding aanvullen met goede informatievoorziening

Home » Lokale initiatieven ondersteunen? Ons advies aan gemeenten: civic crowdfunding aanvullen met goede informatievoorziening

Lokale initiatieven ondersteunen? Ons advies aan gemeenten: civic crowdfunding aanvullen met goede informatievoorziening

BLOG – Het subsidiebeleid voor lokale maatschappelijke projecten is aan het veranderen. De nieuwe praktijk lijkt te zijn dat provincies en gemeenten projecten alleen nog bij de start en onder bepaalde voorwaarden financieel ondersteunen. De overige bijkomende kosten mag de aanvrager zelf dragen. Crowdfunding is dan ook een populaire oplossing om aan extra financiering te komen.

Crowdfunding groeit in Nederland gestaag. Zo ook civic crowdfunding, meldt Binnenlands Bestuur op basis van de Civic Crowdfundingmonitor van de Hogeschool van Amsterdam, stichting Voor je buurt en de 1%Club. Civic crowdfunding is crowdfunding voor lokale initiatieven met een maatschappelijke impact. Bij civic crowdfunding gaat het vooral om kleinschalige initiatieven die niet meer dan € 5000 nodig hebben. De projecten variëren van buurttuinen tot festivals, en van het tijdelijk gebruik van openbare ruimten tot fysieke plekken voor gemeenschappelijke activiteiten.

De groei van deze vorm van crowdfunding past helemaal in de tendens van een terugtrekkende overheid en een meer ondernemende samenleving. Veel gemeenten stimuleren hun burgers dan ook al zelf steun en financiële middelen te werven voor hun initiatieven. Alhoewel de successen per gemeente wel sterk uiteen blijken te lopen.

Tot nu toe blijkt deze vorm van burgerparticipatie vooral een Randstedelijk fenomeen. Uit onderzoek is gebleken dat driekwart van de onderzochte projecten zich afspeelt in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Hiertegenover staan drie projecten in de provincie Zeeland en slechts één project in de provincie Drenthe. De gemeente Amsterdam is koploper als het gaat om het financieren van projecten middels civic crowdfunding.

Hoe het komt dat de verschillen per regio zo groot zijn? Daar kan op dit moment nog niet echt de vinger op gelegd worden. De groei van civic crowdfunding is onder andere sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en initiatiefnemers in wisselwerking met de lokale overheden.

Matchfunding
Een mooie oplossing, maatschappelijke projecten realiseren middels civic crowdfunding. Maar wat nu als het project maar deels gefinancierd kan worden? Crowdfunding kan prima worden aangevuld met subsidies en bijdragen van één of meerdere van de legio nationale, provinciale en lokale fondsen. Maar dan moet de initiatiefnemer wel weten waar hij moet aankloppen. Daarbij kan een gemeente de helpende hand bieden, onder meer door begeleiding en passend gemeentelijk beleid, maar zeker ook met een adequate informatievoorziening. Zo kan een digitaal subsidieloket een grote hulp zijn voor lokale initiatieven die op zoek zijn naar financiering.

Wilt u als gemeente ook uw lokale initiatieven extra ondersteunen? Wij helpen u graag verder.

Ignite Group researcher Ingrid Voskes