Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Letterenfonds publiceert aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen

Home » Letterenfonds publiceert aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen

Letterenfonds publiceert aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen

Het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) heeft de Aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19 (AOLMCOVID) gepubliceerd. De regeling vormt een aanvulling op de Tijdelijke regeling Ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19 (OLMCOVID).

De regeling is gericht op professionele makers waarvan de kwaliteit van hun literaire werkzaamheden in deze beleidsperiode door het Nederlands Letterenfonds werd vastgesteld in de jaren 2017, 2018 of 2019 in het kader van vier reguliere subsidieregelingen, te weten:

  • de Regeling projectsubsidies voor publicaties;
  • de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen
  • de Regeling Translation Grants for Foreign Publishers; of
  • de Regeling werkbijdrage Theatertekst.

Daarnaast kunnen ook makers van wie in 2020 een Nederlands- of Friestalige literaire uitgave is verschenen een beroep op de regeling doen, mits de uitgever voor de totstandkoming van de betreffende uitgave een productie- of promotiesubsidie van het Letterenfonds ontving.

Het gaat hierbij om makers van een oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige tekst of een vertaling in het Nederlands of Fries. De subsidie aan de in Nederland gevestigde uitgever kan verleend zijn op grond van de Subsidieregeling voor Nederlandse uitgevers, de Regeling voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur of de regeling Schwob.

De aanvrager mag geen ontwikkelbeurs hebben ontvangen op grond van de Tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19 en evenmin op grond van de Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds voor dezelfde activiteiten. Echter, werd de ontwikkelbeurs die werd toegekend op grond van de Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds bestemd voor de dekking van kosten van andersoortige activiteiten, zoals bijvoorbeeld het bekostigen van een specifieke cursus of het maken van een studiereis, dan kan wel een subsidie op grond van de onderhavige regeling worden aangevraagd.
Per maker kan maximaal één ontwikkelbeurs van € 2500 worden aangevraagd en toegekend.

Aanvragen kunnen tot en met 15 november 2020 worden ingediend bij het Nederlands Letterenfonds. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.