Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Proof of concept fondsen: speciale leningen voor start-ups

Home » Proof of concept fondsen: speciale leningen voor start-ups

POC Proof of concept

De POC-financiering is bedoeld voor het financieren van onderzoek naar de technische haalbaarheid van een technologie met als doel om deze in een bepaalde toepassing te kunnen testen. De uitkomst van een dergelijk traject kan bijvoorbeeld een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek of een prototype zijn. De fase waarin de ondernemer of onderneming zich op dat moment begeeft ligt tussen de idee-fase en prototype-fase.

Een proof of concept financiering wordt meestal aangeboden in de vorm van een rentedragende (achtergestelde) lening of aandelenkapitaal (omvang meestal tussen de € 75.000,- en € 150.000,-). Bij dit type fonds verwacht men wel dat de ondernemer(s) of externe financiers co-financiering inbrengen en (zelf) mee-investeren (bijv. eigen uren, subsidies, eigen vermogen ondernemers of alternatieve financiers).

Pre-seed

Een pre-seed financiering is bedoeld voor de (pre-)starter die een innovatief product of dienst ontwikkelt en dat uiteindelijk bedrijfsmatig wil exploiteren. Het is bedoeld voor het financieren van voorbereidende activiteiten t.b.v. bedrijfsmatige exploitatie (bijv. marktonderzoek, afspraken met leveranciers, opstellen en toetsen businessplan, Intellectueel eigendom, etc.).

Een pre-seed financiering wordt meestal aangeboden in de vorm van een rentedragende (achtergestelde) lening (omvang meestal tussen de € 30.000,- en € 50.000,-). Vaak is een pre-seed lening een persoonlijke lening aan de ondernemer(s) en is men ook privé aansprakelijk voor het terugbetalen van de lening.

Combineren met andere financieringsinstrumenten

De eerder genoemde financieringen zal u vaak combineren met andere financieringsbronnen. Vaker dan u denkt komt het voor dat geen enkele kapitaalverstrekker een complete financieringsoplossing kan bieden. Combinaties tussen subsidies, kredieten en risicokapitaal wordt ook wel de financieringsmix genoemd.

Proof of concept en Pre-seed financieringen kunnen daar een belangrijk aandeel in hebben (zeker in de onzekere idee- en startfase).

Voorbeeld

Idee-fase: eigen middelen, een pre-seed lening, een voucher, subsidie op haalbaarheidsonderzoek – Ontwikkelen van eerst concepten: eigen middelen, MIT MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Van eerste concept naar prototype / versie 1.0 en pilot met launching customer: eigen middelen, POC-lening, cofinanciering via twee informals (via Investormatch) en WBSO RDA.

Voor eerste internationalisatie: via de SIB regeling (voucher) is een landen expert ingeschakeld voor een marktstudie.

Waarom kiezen voor deze instrumenten?

  • Deze financieringsvormen zijn specifiek ingericht voor de idee- tot startfase en kunnen daarom goed rekening houden met deze (hoog) risicovolle en onzekere fase.
  • Deze fondsen worden vaak beheerd door regionale incubators die naast financiering, ook netwerk, huisvesting en coaching aanbieden.
  • Financieringsverstrekkers (o.a. banken) zijn vaak niet happig om in deze fase te financieren / investeren vanwege het hoge risico op mislukken. Dit maakt dat instrumenten in deze fase schaars zijn.
  • Als onderdeel in de financieringsmix kan dit gebruikt worden als risicoreductie voor andere financieringen (bijv. investeerders).
  • Vaak betreft het een flexibel toepasbare lening waarbij je o.b.v. van declaraties zelf kunt bepalen hoeveel je gebruikt en waarvoor.
  • Ander belangrijk voordeel is het feit dat een financieringsverstrekker bij dit type financieringen de lening kwijt kan schelden wanneer het prototype technisch faalt en/of de onderneming niet van de grond komt.

Bedenk wel goed onder welke voorwaarden je een degelijke lening of investering accepteert. Een lening kan bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan een privé-borgstelling en bij een investering in aandelen heb je te maken met verlies van zeggenschap. Kortom, breng in kaart welke instrumenten u binnen uw financieringsmix kunt gebruiken, welke voorwaarden deze hanteren en wat voor uw gevoel het beste past bij uw idee of onderneming.

 

Lening nodig?
Plan een gratis 1-op-1 expertsessie