Search
Close this search box.

Lancering Tijdelijke Subsidieregeling Hernieuwbare Warmteprojecten

Home » Lancering Tijdelijke Subsidieregeling Hernieuwbare Warmteprojecten

Lancering Tijdelijke Subsidieregeling Hernieuwbare Warmteprojecten

Organisaties die in 2021 en 2022 minimaal 400 megawattuur (MWh) hernieuwbare warmte hebben geproduceerd met een productie-installatie met een maximaal vermogen van minimaal 1 megawatt. Kunnen maximaal € 2 miljoen subsidie aanvragen voor hernieuwbare warmteprojecten, waaronder geothermie, zonthermie, en ketels voor vaste biomassa. Het doel is om de productie van hernieuwbare warmte te stimuleren.

Het beschikbare budget voor de regeling is € 59.400.000. Als de aanvragen dit bedrag overschrijden, verdeelt RVO de subsidie evenredig. De subsidiehoogte is afhankelijk van het nominaal thermisch vermogen van de productie-installatie en de categorie waarin deze valt, met een maximum van € 2 miljoen. Voor landbouwproductie geldt een maximum van € 250.000.

Hoewel de openings- en sluitingsdata nog niet bekend zijn, benadrukt RVO dat er na publicatie van de regeling slechts beperkte tijd is om aanvragen in te dienen. Het aanvraagformulier is nu al beschikbaar, zodat geïnteresseerden zich kunnen voorbereiden.