Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Laatste kans voor MDIEU subsidie

Home » Laatste kans voor MDIEU subsidie

Laatste kans voor MDIEU subsidie

In 2024 is het voor het laatst mogelijk om  subsidie aan te vragen voor de Tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Dat jaar worden de laatste aanvraagtijdvakken geopend, waarmee sectoren ondersteuning kunnen krijgen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het faciliteren van eerder uittreden.

De MDIEU-regeling heeft tot doel knelpunten en uitdagingen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid binnen sectoren aan te pakken. Subsidie kan worden aangevraagd voor het opstellen van sectoranalyses en activiteitenplannen. Sectoren in Nederland komen in aanmerking om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van sectoranalyses en activiteitenplannen gericht op duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Voor het opstellen van een sectoranalyse is een subsidiebedrag van €20.000 beschikbaar. Voor het maken van een update van een bestaande sectoranalyse kan een subsidie van €10.000 worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie voor activiteitenplannen is € 75.000.

Van 1 februari tot en met 29 maart 2024 kunnen er aanvragen worden ingediend voor het opstellen van sectoranalyses en updates. Voor activiteitenplannen staat de regeling open van 1 april tot en met 27 september 2024. Dit zijn de laatste mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor nieuwe sectoranalyses, updates van bestaande sectoranalyses en activiteitenplannen. Grijp deze kans aan om de duurzame inzetbaarheid binnen uw sector te bevorderen.