Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Kansen voor West: snapt u het nog? Wij wel!

Home » Kansen voor West: snapt u het nog? Wij wel!

Kansen voor West: snapt u het nog? Wij wel!

BLOG – Nederland kent een aantal regionale operationele programma’s van waaruit subsidie beschikbaar is voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Allemaal interessante programma’s voor innovatieve ondernemers, die bovendien redelijk toegankelijk zijn. Uitzondering hierop is echter het Operationeel Programma EFRO West-Nederland, dat ook wel bekend staat als Kansen voor West II. In tegenstelling tot zijn evenknieën in de andere windstreken, is dit programma niet echt overzichtelijk te noemen. Potentiële gegadigden voor een bijdrage uit deze pot, zien door de bomen het bos niet meer. Hoe steekt dit programma in hoofdlijnen in elkaar?

Het betreft het gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een groot deel van het programmabudget is afkomstig uit het EFRO (€ 190 miljoen voor de periode 2014 tot 2020). Hier komt nog cofinanciering bij vanuit het Rijk en de provincies.

Er zijn binnen regio West maar liefst elf verschillende organisaties die zeggenschap hebben over de besteding van de middelen, en het bepalen van de verschillende doelen die het programma rijk is. Deze organisaties zijn: de provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, de provincie Flevoland, de provincie Zuid-Holland, de Regio Den Haag, de gemeente Den Haag, de Regio Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. De eerste belangrijke stap is dus goed te bekijken waar een aanvraag moet worden ingediend.

Iedere betrokken organisatie heeft eigen zeggenschap over de openstelling van de verschillende doelstellingen en bepaalt welke middelen er aan worden gelabeld. Om in aanmerking te komen voor subsidie, is het dus van belang het projectvoorstel voor te leggen aan de organisatie die gaat over de verdeling van de subsidies in het desbetreffende gebied.

Van belang is in ieder geval dat projecten aansluiten op de prioriteiten van het EFRO programma:

 • versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
 • ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie in alle sectoren;
 • en enkel voor de steden:
  • bevorderen van de werkgelegenheid;
  • bevorderen van sociale insluiting en versterking van het vestigingsklimaat.

Verder kan ook in het algemeen worden gesteld dat een activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt beoordeeld op:

 • de mate waarin het project binnen de doelstellingen past;
 • de mate van innovatie;
 • de kwaliteit van de businesscase;
 • de kwaliteit van de aanvraag; en
 • de bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Complex
Al met al betreft het dus een complex programma, waarvoor contacten bij de uitvoerende organisaties gewenst zijn. Om te kunnen indienen moet er uiteraard ook sprake zijn van een openstelling waarin nog budget resteert.

Openstelling Rotterdam bekend, de rest niet
Binnenkort zal een nieuwe openstelling worden gepubliceerd binnen het regionale programmadeel van Rotterdam. Vanaf 26 juni kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Maar wanneer kan er worden ingediend voor andere regio’s en/of typen projecten? Er worden periodiek openstellingen gepubliceerd door de diverse deelnemende organisaties, voor diverse deelplafonds. Voor geïnteresseerde partijen is het echter bijna niet te doen om bij te houden wanneer welk onderdeel van het programma open zal gaan.

U heeft een project in West maar u bent het spoor bijster? Laat ons u helpen!
Bij Ignite Group willen wij graag aan de voorkant onderzoeken of een project in aanmerking komt voor de regeling. Dit doen we met behulp van een projectvoorstel dat we voorleggen aan de subsidieverstrekker. Daarvoor is het volgende nodig:

 • een samenvatting van het project;
 • de doelstellingen;
 • de activiteiten;
 • de partners; en
 • het financiële gedeelte.

Mocht uw project uiteindelijk niet passen binnen het EFRO programma, dan kunnen wij met dit projectvoorstel andere subsidiemogelijkheden identificeren. Er zijn diverse alternatieve regelingen die daarvoor beschikbaar zijn.

Ignite Group consultant Bart Leussink