Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Kabinet en sociale partners eens over aangepast nieuw steunpakket

Home » Kabinet en sociale partners eens over aangepast nieuw steunpakket

Kabinet en sociale partners eens over aangepast nieuw steunpakket

Het kabinet en de sociale partners zijn het donderdag eens geworden over een aangepast derde coronasteunpakket, dat werkgevers moet helpen reorganiseren en hun werknemers te begeleiden naar nieuw werk.
Vandaag (vrijdag) worden de door het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties gemaakte afspraken op papier gezet voor behandeling in de ministerraad, zo meldt Het Financieele Dagblad (FD).Eerder deze week lekte uit dat het kabinet van plan was de coronasteunmaatregelen weliswaar fors te verlengen – tot 1 juli 2021 – maar ook de loonsteun via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) stap voor stap te willen versoberen.

Bonden tegemoet gekomen

Vooral de vakbonden lieten daarop weten dit niet te zien zitten, en het kabinet blijkt de bonden donderdag tegemoet te zijn gekomen door de komende maanden toch niet te gaan beknibbelen op de NOW-regeling: tot 1 januari 2021 blijft de uitkering op hetzelfde niveau, terwijl ook de toegangsdrempel van minimaal 20% omzetverlies ongewijzigd blijft.
Wel krijgt de NOW-regeling een iets andere vorm: bij volledig omzetverlies wordt er nog steeds 90% van de loonsom uitgekeerd, maar daarvan gaat slechts 80% naar de werkgever. De overige 10% gaat naar een scholingspot voor werknemers. Daarnaast komt het kabinet nog met een scholingsfonds van ruim € 1 miljard, aldus het FD.

Werkgevers niet vergeten 

Ook de werkgevers zijn niet vergeten door het kabinet: de strafkorting in de NOW-regeling bij ontslag van 20 of meer werknemers verdwijnt en de maximale bijdrage uit de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL) gaat omhoog van € 50.000 naar € 90.000. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt bovendien verlengd, al komt er naast de al eerder ingevoerde partnertoets voortaan ook een vermogenstoets voor aanvragers.
VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer is volgens het FD ook erg te spreken over de investeringsprikkels die naast het steunpakket worden opgetuigd. Het kabinet ziet in de rijksbegroting 2021 weliswaar af van de eerder beloofde verlaging van de winstbelasting, maar wendt de daardoor vrijvallende € 2 miljard nu aan voor een extra fiscale aftrek voor investeringen, de zogeheten Baangerelateerde Investerings Korting (BIK), waar eveneens donderdag een akkoord over is bereikt.

Nieuwe investeringsfondsen

Verder wijst De Boer op het zogeheten ‘Wopke-Wiebes-investeringsfonds’, waar het kabinet de komende vijf jaar € 20 miljard in wil investeren.
Daarnaast komt er ook nog een nieuw equityfonds, met een omvang van € 1 à € 2 miljard, afkomstig van institutionele investeerders zoals pensioenfondsen. Om hen over de streep te trekken is de overheid bereid 10 à 15% bij te dragen en zou daarvoor al € 300 miljoen hebben gereserveerd. In de kern gezonde bedrijven die door corona kampen met een verslechterde solvabiliteit kunnen straks bij dit fonds aankloppen voor vermogenssteun in de vorm van achtergestelde leningen.Kijk voor meer informatie op: https://fd.nl/economie-politiek/1355257/kabinet-en-sociale-partners-eens-over-nieuw-steunpakket