Search
Close this search box.

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Home » Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Het kabinet heeft dinsdagavond aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.
Het gaat om onder andere extra financiering via de regeling Garantie ondernemersfinanciering (GO) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van € 12 miljard.Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) per 15 april 2020 open te stellen.

Aanvulling TOGS-regeling​

Via de TOGS-regeling kunnen specifieke groepen ondernemers sinds 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen. Het kabinet heeft dinsdag besloten om de TOGS-regeling voor een tweede keer aan te vullen.
Daardoor krijgen diverse contactberoepen zoals tattooshops, ook toegang tot de regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. De toegevoegde ondernemers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling. Het kabinet heeft nu besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar € 10 miljard (was al verruimd op 17 maart van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard).
Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het mkb als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen per onderneming). Het maximale garantiepercentage is nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget

Het kabinet heeft ook besloten om de premie voor de BMKB-regeling te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.
Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken.
Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie € 100 miljoen ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

Noodpakket economie en banen

Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet via een breed noodpakket. Daarin zitten naast bovengenoemde maatregelen ook de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en extra ondersteuning voor zzp’ers (TOZO). Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen.

Lees verder:

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit