Zoeken
Sluit dit zoekvak.

JTF Zuid-Nederland

Home » JTF Zuid-Nederland

JTF Zuid-Nederland

In de zomerperiode is het in Zuid-Nederland weer mogelijk om JTF-aanvragen in te dienen. In West-Noord-Brabant kan dat van 15 augustus t/m 28 september terwijl dit voor Vlaanderen/Vlissingen-Oost en Zuid-Limburg van 15 augustus t/m 11 september is.

Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds. De Europese Unie (EU) stelt dit geld beschikbaar
aan regio’s die extra uitdagingen ervaren als gevolg van de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale economie te hebben. Het JTF ondersteunt de verduurzaming van de economie en versterking van de arbeidsmarkt. Het fonds richt zich specifiek op JTF-regio’s, waar de hierboven genoemde regio’sonder vallen.

West-Noord-Brabant
De openstelling richt zich op spoor 1, waarbij gezocht wordt naar projecten op het gebied van bevordering van innovatie binnen het MKB. De activiteiten kunnen gericht zijn op circulaire chemie, grondstoffen, materialen, diversificatie, baancreatie en digitale innovatie. Een aanvraag kan worden ingediend door MKB-bedrijven, non-profitorganisaties, kennisinstellingen, opleidingsinstituten en overheden voor een subsidiebedrag van maximaal € 5 miljoen. De volgende gemeenten vallen binnen dit gebied: Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg.

Zuid-Limburg
In Zuid-Limburg zoekt men naar projecten die planvorming en investeringen stimuleren op het gebied van infrastructuur. Dit houdt in het bevorderen en creëren van nieuwe, duurzame banen door te investeren in technologie en systemen. Voorbeelden hiervan zijn de groene waterstofinfrastructuur, lokale openbare infrastructuur voor elektrificatie van het chemiecluster en de aanleg van kennisinfrastructuur en faciliteiten voor technologieontwikkeling en overdracht. Het subsidiepercentage bedraagt 50% met een maximale bijdrage van € 5 miljoen.

Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost
In deze regio ligt de focus, net als in Limburg, op infrastructuur. Echter, wordt hier meer gericht op andere activiteiten. Dit omvat onder andere de aanleg van het regionale netwerk voor groene waterstof en verbindingen met andere regio’s, investeringen in lokale elektrificatie en het uitwisselen van warmte via warmtenetten, evenals training en scholing voor vaardigheden die nodig zijn voor het correcte gebruik van nieuwe infrastructuur. De maximale subsidiebedrag in deze regio is € 14 miljoen.