Search
Close this search box.

Jaarlijks € 100 miljoen voor aantrekken techniekleerlingen en regionale samenwerkingsplannen

Home » Jaarlijks € 100 miljoen voor aantrekken techniekleerlingen en regionale samenwerkingsplannen

Jaarlijks € 100 miljoen voor aantrekken techniekleerlingen en regionale samenwerkingsplannen

NIEUWS – Alle vmbo-scholen met een technisch profiel hebben vanaf het nieuwe schooljaar recht op extra geld. Zo ontvangen de scholen gefaseerd € 1500 en € 3000 per leerling van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en is er nog een forse extra beloning beschikbaar wanneer zij, in samenwerking met het regionale bedrijfsleven, mbo-instellingen en de lokale overheid, een plan opstellen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en nog meer nieuwe leerlingen aan te trekken.

Het was al langer bekend dat er een miljoenenimpuls kwam vanuit de regering voor het techniekonderwijs, maar onlangs is de invulling hiervan bekend gemaakt. Deze uitwerking bestaat uit twee fases, de structurele bijdragen per leerling en de regionale impulsplannen. Anko Spoelstra, onderwijsadviseur bij Vindsubsidies, noemt de € 100 miljoen een ‘prachtige kans voor het techniekonderwijs’. Hij legt uit waarom scholen direct aan de slag moeten gaan met het maken van een plan met het bedrijfsleven.

Tot tonnen subsidie voor plannen van vbmo-scholen en bedrijven
,,Veel scholen richten zich vooral op het extra geld per leerling, maar juist de bijdrage voor het opstellen en uitvoeren van regionale plannen voor verbetering en uitbreiding van techniekonderwijs is financieel heel interessant. Deze kan namelijk oplopen tot enkele tonnen subsidie. De vmbo-opleidingen krijgen geld voor het opstellen en uitvoeren van de plannen, maar dus ook voor elke extra leerling die zij daarmee binnenhalen. Een kans die ze niet moeten laten liggen. En daarom moeten de scholen nu in actie komen’’, stelt Spoelstra.

Nu starten met voorbereidingen
Volgens Spoelstra is het opzetten van nauwe samenwerkingen met bedrijven, gemeente en mbo-instellingen om nieuwe scholieren aan te trekken nieuw voor vmbo-scholen. ,,In tegenstelling tot het mbo wordt er op veel opleidingen nog niet op die manier gewerkt. En omdat het nieuw is, zal het veel tijd kosten een samenwerking opzetten’’, legt Spoelstra uit. Hij adviseert scholen nu al te starten met de voorbereidingen. Het nieuwe programma lijkt volgens de adviseur op het Regionaal Investerings Fonds (RIF) voor het MBO. Spoelstra heeft veel ervaring met deze regeling en heeft de afgelopen jaren verschillende onderwijsinstellingen begeleid met het aanvragen van RIF-subsidie en de uitvoering van de onderwijsprojecten. ,,Mijn ervaring is het opstellen van een plan met samenwerkingspartners een half jaar in beslag neemt. Voor vmbo-scholen die voor april 2019 een kant-en-klaar plan moeten inleveren, is het dus raadzaam rond de zomervakantie te starten.’’

Bijdragen vanuit de € 100 miljoen techniekgelden
Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen: € 1500 per leerling in 2018 en € 3000 per leerling in 2019, de gemengde leerweg (GL) ontvangt de helft.Op basis van de regionale plannen kunnen scholen vanaf 2020 voor een periode van vier jaar extra geld krijgen. Het gaat om maximaal € 3000 tot € 4000 per jaar per bovenbouwleerling PIE, BWI en M&T in BB en KB (GL-leerlingen de helft) en maximaal € 2400 tot € 3400 per jaar per bovenbouwleerling MaT en MVI in BB en KB (GL-leerlingen de helft).

Regio’s die geen of zeer weinig techniekonderwijs hebben, kunnen ook regionale plannen indienen en op basis daarvan een bedrag van minimaal € 600.000 tot maximaal € 2 miljoen ontvangen voor een periode van vier jaar

Contact
Voor meer informatie over de techniekgelden en de mogelijkheden voor uw opleiding, kunt u contact opnemen met onze onderwijsadviseur Anko Spoelstra via 088-2020400 of [email protected].