Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Innovatieve samenwerking loont!

Home » Innovatieve samenwerking loont!

Innovatieve samenwerking loont!

Werk jij samen met een andere mkb-onderneming aan een innovatief project om een nieuw product of dienst te ontwikkelen? Dan is wellicht de subsidie MIT R&D-samenwerkingsproject iets voor jou! Het project dient te bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Het MIT R&D programma stimuleert het uitvoeren van innovatieve projecten waarbij MKB-bedrijven samenwerken. Het resultaat van het innovatieve project moet aansluiten en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen binnen de “Missies van de toekomst”. Een project kan maximaal € 350.000 subsidie ontvangen waarbij het gaat om een bijdrage van maximaal 35% op basis van de in aanmerking komende kosten.

Voor een MIT R&D-project is het niet alleen belangrijk dat het duidelijk wordt waarom er sprake is van technische innovatie, ook moeten de samenwerkende MKB-bedrijven een solide businesscase beschrijven waarin de marktpotentie van de beoogde innovatie wordt beschreven. Tevens moet onderbouwt worden dat de complementaire kennis en ervaring van de samenwerkende MKB-bedrijven van zodanig niveau is dat dit bijdraagt aan een succesvolle uitvoering van het project.

Subsidiabele activiteiten

  • Experimentele ontwikkeling: dit kan bestaan uit prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.
  • Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat gericht is op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten, procedés of diensten.

Voorwaarden

  • Het project is gericht op het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een innovatief product, proces en/of dienst (TRL4-7).
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 onafhankelijke Nederlandse MKB-bedrijven.
  • Het project sluit aan bij de doelstellingen uit één of meerdere KIA’s.
  • Het project moet binnen een periode van maximaal 24 maanden worden uitgevoerd.
  • De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten met een maximum van € 350.000 subsidie per project. Per partner is het bedrag maximaal € 175.000.
  • Interne loonkosten, kosten voor materialen en kosten voor de inhuur van externe deskundige zijn subsidiabel.
  • Let op bij het opstellen van de begroting, voor een evenwichtige samenwerking is de verdeling maximaal 70% – 30% tussen de partners.
  • Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 6 juni tot en met 12 september 2023.

Aangezien de regeling wordt uitgevoerd, is het raadzaam om de specifieke voorwaarden van de regio waarin de aanvraag wordt ingediend vooraf te toetsen.

Beoordeling

Doordat de beoordeling volgens het tenderprincipe gaat is het van belang voldoende punten te scoren. Bij de beoordeling wordt o.a. gekeken in welke mate de aanvraag aansluit op het missiegedreven topsectorenbeleid en de geformuleerde Kennis- en Innovatieagenda (KIA), vastgesteld door de overheid. Hoe beter en meer je project aansluit bij de missies, hoe positiever dat is voor de beoordeling. Naast de maatschappelijke aansluiting wordt ook gekeken naar de technologische vernieuwing, businessmodel en kwaliteit van de samenwerking.

Wil je meer informatie over of hulp bij het indienen van je aanvraag? Bel naar 088 202 0400 of laat je gegevens achter via de knop hieronder.