Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Projectinformatie op veel crowdfundingplatforms ontoereikend

Home » Projectinformatie op veel crowdfundingplatforms ontoereikend

De AFM is van mening dat investeerders weloverwogen moeten kunnen investeren middels crowdfunding. Daarom is het belangrijk dat de investeerders over voldoende informatie beschikken voordat zij een investeringsbeslissing nemen. Voor dit onderzoek zijn loan-based crowdfundingprojecten bekeken op 18 verschillende platforms.

De AFM heeft gekeken naar de volgende punten:

  • Is er een volledige bedrijfsomschrijving?
  • Is er een investeringsoverzicht beschikbaar met daarin een specificatie van de beoogde investering en de financieringsmiddelen?
  • Is er een balans beschikbaar?
  • Wordt de omzet en winst kenbaar gemaakt?
  • Is er iets gepubliceerd over de verwachte vrije kasstroom van de aanvrager?
  • Wordt er een toelichting gegeven op de waarde van de op de lening gevestigde zekerheden?
  • Is er een rente- en aflossingsschema beschikbaar?
  • Wordt er een toelichting gegeven op de risicoclassificatie van de lening?

Crowdfunding bij Investormatch

Investormatch streeft ernaar om haar investeerders zoveel mogelijk informatie aan te reiken. Daarom staat er in alle crowdfundingpitches op Investormatch.nl een complete bedrijfsomschrijving en een uitgebreide begroting. Ook wordt er een uitgebreide risicoanalyse gehanteerd waarvan de rapportage terug te vinden is in de pitch en worden investeerders voortdurend gewezen op de risico’s en zekerheden die investeren met zich meebrengt.
Sinds dit jaar is er bovendien een kleine aanpassing gedaan in de informatievoorziening richting investeerders: de vrije kasstroom van de afgelopen 12 maanden van de leningnemer is opgenomen in het risico-classificatie rapport. Hierdoor is de gewenste informatie voor investeerders nu zoals gewenst vanuit de AFM.

Over de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder die als doel heeft bij te dragen aan een duurzaam financieel welzijn in Nederland. De AFM maakt zich dan ook sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.