Zoeken
Sluit dit zoekvak.

In 2018 nieuwe openstelling AAL-subsidie voor ICT-oplossingen zelfstandig wonende ouderen

Home » In 2018 nieuwe openstelling AAL-subsidie voor ICT-oplossingen zelfstandig wonende ouderen

In 2018 nieuwe openstelling AAL-subsidie voor ICT-oplossingen zelfstandig wonende ouderen

NIEUWS – Het Active & Assisted Living Programme (AAL2) wordt volgend voorjaar opnieuw opengesteld voor innovatieve, internationale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten gericht op ICT-oplossingen voor zelfstandig wonende ouderen. Nieuw aan de aangekondigde openstelling in 2018 is dat ook kleinere samenwerkingsprojecten subsidie kunnen aanvragen.

De AAL openstelling in 2018 zal flexibeler zijn dan eerdere openstellingen.

De verruiming zit vooral in de omvang en de duur van het project. Voorheen konden alleen consortia van minimaal drie partijen uit verschillende landen, inclusief een eindgebruiker, een aanvraag indienen. Maar volgend jaar zijn ook kleinere samenwerkingsverbanden welkom die zich nog in de idee- en conceptfase bevinden. Voor deze projecten, met een maximaal cofinancieringsbudget van € 300.000, geldt een maximaal looptijd van zes maanden en een minder complexe administratieve verantwoording.

De Europese Commissie hoopt met de flexibelere openstelling meer interessante innovatieve ideeën van kleinere samenwerkingsverbanden, met daarin bijvoorbeeld een hoog-innovatieve start-up, aan te trekken.

De verwachting is dat de definitieve openstelling, met daarin het budget en de exacte voorwaarden voor het aanvragen van subsidie, in februari 2018 wordt gepubliceerd.