Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Hoofdpersoon in Randstedelijke ‘subsidieruzie’ op non-actief gesteld

Home » Hoofdpersoon in Randstedelijke 'subsidieruzie' op non-actief gesteld

Hoofdpersoon in Randstedelijke ‘subsidieruzie’ op non-actief gesteld

NIEUWS – De gemeente Rotterdam heeft de hoofdpersoon in een Randstedelijke ‘subsidieruzie’ op non-actief gesteld.

Het gaat volgens Het Financieele Dagblad (FD) om Hendrik-Jan Vos, voorzitter van de deskundigencommissie die adviseert of innovatieprojecten geld moeten krijgen uit het Operationeel Programma EFRO West-Nederland (OPWEST), oftewel Kansen voor West II.

Vos uitte vorige maand in het FD zijn zorgen over een voorgestelde versoepeling van de voorwaarden van het programma. Bestuurders van provincies en gemeenten in de Randstad zouden door die versoepeling te gemakkelijk geld kunnen geven aan innovatieprojecten die na de subsidieperiode niet op eigen benen kunnen staan, aldus Vos.

‘Voor Sinterklaas spelen’
De komende weken praten de betrokken bestuurders uit Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland over de voorwaarden die aan Kansen voor West-innovatieprojecten worden gesteld. Mogelijk wordt daarbij de eis geschrapt dat projecten ook na de subsidieperiode levensvatbaar moeten zijn, zodat meer innovatieprojecten kunnen worden goedgekeurd. De experts uit de deskundigencommissie vrezen dat de bestuurders daardoor ‘voor Sinterklaas kunnen gaan spelen’.

Sinds de start van het subsidieprogramma in 2014 heeft de deskundigencommissie juist 75% van de ingediende projecten in de eerste ronde afgewezen, omdat veel plannen ‘niet geloofwaardig’ zouden zijn. Veel van deze projecten konden echter al wel rekenen op steun van wethouders, gedeputeerden en de betrokken ambtenaren, waardoor er een verzuurde relatie tussen de betrokken overheden en de deskundigencommissie zou zijn ontstaan.

Te veel weerstand
Betrokkenen die ervaring hebben met het subsidieprogramma vermoeden dat Vos dan ook op non-actief is gesteld omdat hij te veel weerstand oproept. Hij zou geen tegenspraak dulden en zijn mening doordrukken, zo meldt het FD. Daarnaast worden er ook vraagtekens gezet bij de deskundigheid van de experts. De leden, die het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen vertegenwoordigen, zouden projecten afwijzen die wel degelijk aan alle criteria voldoen.

Geen van de betrokkenen wil met naam en toenaam reageren. Commissieleden verwijzen naar de woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Zowel de gemeente Rotterdam als Vos willen echter geen toelichting geven op de beslissing om Vos op non-actief te zetten.

Ondanks al het gedoe ziet bijna iedereen overigens wel het nut in van een onafhankelijke commissie die toeziet op de kwaliteit van de projecten. Bij de voorloper van Kansen voor West II hadden wethouders en gedeputeerden van Economische Zaken zelf de touwtjes in handen. Een evaluatie van adviesbureau Berenschot toonde echter aan dat die sterke betrokkenheid van de bestuurders ‘niet bijdroeg aan objectieve besluitvorming’.

Over het programma
Met het programma wil West-Nederland bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie stimuleren. Het programma – gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – is een gezamenlijk initiatief van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De gemeente Rotterdam voert het management over het programma.