Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Heropening SDE++ 2024 voor grootschalige duurzame projecten

Home » Heropening SDE++ 2024 voor grootschalige duurzame projecten

Heropening SDE++ 2024 voor grootschalige duurzame projecten

Van 10 september tot en met 10 oktober 2024 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw opengesteld. Dit is dé kans om grootschalige duurzame (energie)projecten te realiseren, ondersteund door de overheid.

Wie kan deze subsidie aanvragen? Zowel lokale overheden, bedrijven als non-profitorganisaties komen in aanmerking. Met een openstellingsbudget van € 11,5 miljard voor 2024, een stijging van € 3,5 miljard ten opzichte van 2023, wordt een ambitieuze stap gezet richting een duurzamere toekomst. Minister Jetten van Klimaat en Energie benadrukt dat dit extra budget, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, cruciaal is om de energietransitie te versnellen.

Voor welke categorieën en projecten kan een aanvraag ingediend worden? De SDE++ staat in 2024 voor de meeste categorieën opnieuw open die in 2023 ook in aanmerking zijn gekomen. Denk hierbij aan zon-PV, wind, waterkracht, osmose, lucht-water-warmtepomp, biomassavergisting, -verbranding en -vergassing, zonthermie, PVT, slibvergisting, compostering, geothermie, aquathermie, daglichtkas, elektrische boilers, warmtepompen, restwarmte, waterstof, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, CCS en CCU.

Dit jaar worden er op echter ook enkele nieuwe categorieën toegevoegd, namelijk zon-PV met kleine dakaanpassing, natuurinclusieve zon-PV op veld, een generieke categorie voor aquathermie, lucht-water-warmtepomp voor toepassing in de glastuinbouw, kleinschalige vergisting en tot slot drie nieuwe categorieën voor elektrificatie van de industrie: thermische opslag hogetemperatuurwarmte, procesgeïntegreerde warmtepomp en een categorie voor waterstofproductie door middel van elektrolyse op basis van een power purchase agreement (PPA).

De subsidieaanvraag kent vijf fasen, waarbij de maximale subsidie oploopt per ton vermeden CO2. Het is dus zaak om uw project op het juiste moment in te dienen. De maximale subsidie bedraagt respectievelijk € 75, € 150, € 225, € 300 en € 400 per ton CO2-reductie.

Wat betekent dit voor de aanvragers? Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd, wordt naar verwachting een CO2-besparing van circa 4,7 megaton bereikt in 2030. Belangrijk om te weten is dat de SDE++ dit jaar werkt met zogeheten hekjes, waarbij een minimumbedrag voor specifieke domeinen wordt gereserveerd. Hierdoor komen ook technieken die op de langere termijn cruciaal zijn voor de energietransitie vaker aan bod.