Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Heeft uw bedrijf een innovatief project in de pijplijn? Denk ook eens aan EFRO-subsidie!

Home » Heeft uw bedrijf een innovatief project in de pijplijn? Denk ook eens aan EFRO-subsidie!

Heeft uw bedrijf een innovatief project in de pijplijn? Denk ook eens aan EFRO-subsidie!

Zit er bij uw bedrijf een innovatief project in de pijplijn waarvoor u nog financiële ondersteuning zoekt? Er liggen miljoenen voor uw project klaar via de operationele subsidieprogramma’s van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een hot thema, dat in alle vier programma’s (Oost, West, Zuid en Noord) terug komt is ‘koolstofarme economie’. De afgelopen jaren is er veel EFRO-geld blijven liggen. Misschien dat u ook nog nooit aan EFRO-subsidie heeft gedacht?

Sinds de start van de nieuwe EFRO-periode in 2014 blijft er in alle regio’s veel geld liggen. Zo is er voor de provincies Overijssel en Gelderland momenteel bijna €5 miljoen beschikbaar voor het onderdeel Grote R&D-samenwerkingsprojecten waarbij de subsidiebijdrage kan oplopen tot €2,5 miljoen. De deadline voor deze tender is 3 mei aanstaande en in het najaar volgt een twee tender.

Maar ook in de regio West, blijven er miljoenen onaangeroerd omdat er voor bepaalde onderdelen überhaupt (nog) geen aanvragen zijn ingediend. Projecten die de afgelopen twee jaar EFRO-subsidie hebben ontvangen zijn zeer divers, van hoogwaardige technologische ontwikkelingen van individuele bedrijven tot projecten op het gebied van energie en duurzaamheid en het opzetten van innovatiecentra en samenwerkingsverbanden.

Algemene innovatie versus koolstofarme economie
De meeste EFRO-aanvragen van ondernemers worden ingestoken op ‘algemene innovatie’, veel minder op ‘koolstofarme economie’. En dit terwijl juist voor verduurzaming in alle provincies flinke budgetten worden gereserveerd. Projecten rond energiebesparing en hernieuwbare energie zijn in heel het land gewild, omdat deze bijdragen aan de Europese energiedoelstellingen waaraan Nederland zich moet confirmeren. Toch weten ondernemers met dit type projecten – die zich onherroepelijk binnen veel bedrijven ontplooien – de weg naar de EFRO-gelden nog niet te vinden. Zo valt in de regio Oost op dat het budget voor het thema ‘algemene innovatie’ van onderdeel R&D projecten vrijwel onmiddellijk na de openstelling op 1 maart overtekend was terwijl er op dit moment zowel in Overijssel als Gelderland binnen hetzelfde onderdeel nog steeds ruim budget is voor het thema ‘koolstofarme economie’.

Komt uw project in aanmerking voor EFRO-subsidie?
Wanneer uw onderneming plannen heeft voor een innovatieproject, eventueel in een samenwerkingsverband en op het gebied van verduurzaming, doet u er zeker goed aan om in de mogelijkheden van een EFRO-subsidie te verdiepen. U kunt uw project natuurlijk ook laten toetsen bij een subsidieprofessional.

Zaken die u in elk geval moeten weten over EFRO:

  • Het EFRO is een Europees subsidieprogramma dat bij moet dragen aan projecten die de economie binnen verschillende regio’s versterken, het fonds is opengesteld van 2014 tot 2020 en heeft voor deze periode ruim €183 miljard in kas
  • De EFRO-programma’s zijn opgedeeld in vier regio’s met bijbehorende operationele programma’s (OP’s): Oost, West, Noord en Zuid
  • De subsidievoorwaarden, budgetten, openstellingen en deadlines verschillen per regio
  • Veel bedrijven steken de aanvraag in op ‘algemene innovatie’ terwijl er nog veel geld op de plank ligt voor projecten die passen binnen het thema ‘koolstofarme economie’
  • Subsidie is voor zeer uiteenlopende innovatieve (samenwerkings-)projecten. Voorbeeldprojecten zijn te vinden op de sites van de vier operationele programma’s

Ignite Group consultant Tim Lage Venterink