Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Grote interesse vmbo-scholen in miljoenenimpuls techniekonderwijs

Home » Grote interesse vmbo-scholen in miljoenenimpuls techniekonderwijs

Grote interesse vmbo-scholen in miljoenenimpuls techniekonderwijs

Vmbo-scholen hebben tot 1 november de tijd om aanspraak te maken op het overheidsgeld vanuit de miljoenenimpuls voor het verbeteren van het techniekonderwijs en het aantrekken van nieuwe leerlingen in de regio. Nadat de vooraanmelding is ingediend, hebben scholen nog een aantal maanden de tijd om een uitgewerkt plan in te dienen. Het gaat hierbij niet om de structurele overheidsbijdrage per techniekleerling.
Het Rijk heeft in 2018 en 2019 € 100 miljoen beschikbaar gesteld om het techniekonderwijs in Nederland te verbeteren en uit te breiden. Het doel is om meer kinderen te laten kiezen voor een techniekopleiding. De bestaande opleidingen moeten daarnaast werken aan kwaliteitsverhoging en beter aansluiten op de vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt. Om dit te bereiken is er veel geld vrijgemaakt voor regionale plannen van de scholen in samenwerkingen met bedrijven in de regio. Er is subsidie voor de planvorming en ook voor de uitvoering. De bijdrage voor het uitvoeren van de plannen kan oplopen tot enkele tonnen per initiatief.Grote belangstelling
Er is grote belangstelling onder de scholen voor de miljoenenimpuls vanuit rijksoverheid. Er is voor drie fases subsidie beschikbaar:• Een vaste bijdrage per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T. Dit geld kan onder meer besteed worden aan inventaris, personeel, nieuwe keuzevakken en de vergroting van de instroom. Scholen hoeven voor dit aantal geen plannen in te dienen, maar moeten de uitgaven wel verantwoorden.• Elke regio kan, samen met partners, een plan maken voor een kwalitatief hoogstaand en dekkend technisch vmbo in de regio. Voor de planvorming is € 50,- per leerling beschikbaar (GL 50%). Plannen moeten uiterlijk april 2019 worden ingediend. Voor het maken van regioplannen kan hulp ingeroepen worden.• Vanaf 2020 wordt er in elke regio gewerkt aan een technisch vmbo-aanbod van hoge kwaliteit dat goed voorbereidt op opleiding en werk in de regio en dat duurzaam en doelmatig is. Dat kan in technische profielen, maar ook door meer aandacht voor techniek in de onderbouw, in keuzevakken en andere profielen. Voor dit onderdeel zijn grote subsidiebedragen beschikbaar.Ondanks de grote belangstelling, hebben veel scholen de financiële kans nog niet goed in beeld, stelt onderwijsconsultant Anko Spoelstra van Vindsubsidies.Geen structurele gelden
,,Veel scholen denken dat het bij deze techniekgelden alleen gaat om de bijdrage per leerling. Om structurele gelden. Maar dat geldt eigenlijk alleen voor het eerste onderdeel, de zogenoemde aanloopfase. De grote bedragen zijn beschikbaar voor de plannen voor verbetering en uitbreiding van techniekonderwijs in de regio. En hiervoor moet een uitgewerkt plan worden ingediend’’, legt Spoelstra uit. Benieuwd naar voorbeeldplannen?
De uitvoering van de nieuwe regeling rond de techniekgelden lijkt sterk op die van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor het mbo. Ignite Group heeft hiervoor meerdere succesvolle aanvragen ingediend en kan deze ervaring en voorbeeldaanvragen indien gewenst inhoudelijk delen met scholen die aanspraak willen maken op de techniekgelden. Vmbo-scholen die zijn geïnteresseerd in voorbeeldplannen voor de techniekgelden, kunnen zich melden bij Anko Spoelstra van Vindsubsidies.
Assistentie bij het schrijven van de aanvraag
Wanneer er assistentie nodig is bij het opstellen van de plannen, samenwerkingsverbanden en het indienen van de subsidieaanvraag bij het Ministerie van OCW, kunnen scholen ook een beroep doen op de expertise van Vindsubsidies.

Een geheel vrijblijvende afspraak maken voor het bekijken van voorbeeldplannen en het bespreken van plannen voor kwaliteitsverbetering en de samenwerking met bedrijven? Dat kan! Anko Spoelstra bekijkt of de plannen in aanmerking komen voor de techniekgelden van de overheid.