Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Top 3 meest kansrijke subsidiethema’s voor nieuwe coalitieakkoorden gemeenten

Home » Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Top 3 meest kansrijke subsidiethema’s voor nieuwe coalitieakkoorden gemeenten

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Top 3 meest kansrijke subsidiethema’s voor nieuwe coalitieakkoorden gemeenten

Afgelopen maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Nu de stof van de verkiezingsuitslagen is neergedwarreld ligt er voor de gemeentelijke politieke partijen de schone taak een coalitie te vormen met een daarbij behorend nieuw coalitieakkoord. Uiteraard staan er in de nieuwe coalitieakkoorden ambitieuze plannen met een daarbij behorend prijskaartje. Dit terwijl de meeste gemeenten te maken hebben met toenemende uitgaven en een afnemend vermogen. Daarmee is de vorming van de nieuwe coalitieakkoorden een goed moment om de vraag te stellen: “Wat zijn de meest kansrijke subsidiethema’s voor gemeenten de komende jaren?”. Hieronder wordt ingegaan op de top 3 meest kansrijke subsidiethema’s.

3: Sociaal domein

Gemeenten verrichten sinds de decentralisatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) veel inspanningen rond de thema’s werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en sport. Het is belangrijk om op korte en (middel)lange termijn een betaalbaar en houdbaar stelsel van hulp en ondersteuning te kunnen waarborgen voor de inwoners. Hierbij is het van belang voor gemeenten om ondersteuning en voorzieningen kwalitatief goed, houdbaar en bereikbaar te houden voor alle bewoners.  Vanuit de provincies worden verschillende subsidies verstrekt die gemeenten ondersteunen bij projecten op het gebied van o.a. leefbaarheid, vitaliteit en sociale cohesie. Hiernaast biedt het Rijk verschillende uitkeringen via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) op het gebied van emancipatie en inclusie, gezondheid en zorg, scholing en ontwikkeling en sport. Daarnaast is ook ZonMw een interessante subsidieverstrekker voor gemeenten op het gebied van maatschappelijke gezondheidsvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan projecten gericht op de betaalbaarheid van de zorg, op gezondheid en op de samenwerking tussen stakeholders in het zorgnetwerk.

2: Economie en ondernemers/MKB

De coronacrisis heeft een behoorlijke impact gehad op ondernemers en de (lokale) economie. De afgelopen twee jaar zijn er door het kabinet verschillende maatregelen getroffen voor het ondersteunen van ondernemers. Hierbij zijn de gemeenten de afgelopen twee jaar belangrijk geweest in het stimuleren en in standhouden van de lokale economie. Met het oog op de toekomst, kunnen gemeenten een belangrijke rol spelen in het herstel, het behoud en de verbetering van een gezond ondernemersklimaat. Denk hierbij aan het stimuleren en onder de aandacht brengen van relevante subsidiekansen voor lokale ondernemers. Naar verwachting zijn de meest kansrijke thema’s voor ondernemers: innovatie, digitalisering, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Subsidies voor ondernemers worden o.a. verstrekt door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en de provincies. Hierbij kan gedacht worden aan subsidies op verschillende thema’s zoals het thema klimaat & energie en bouwen & wonen.

1: Duurzaamheid & energietransitie

Met stip op 1: het thema Duurzaamheid & Energietransitie. Het huidige kabinet is het groenste kabinet ooit en heeft een ambitieus maatregelen pakket opgesteld met een groot klimaatfonds en ambitieuze klimaatdoelstellingen. Met de lancering van de Europese Green Deal is het drastisch verlagen van de CO2 uitstoot nog hoger op de politieke agenda gekomen. In 2030 dient de uitstoot met 60% te zijn verminderd en in 2050 moet Nederland volledig klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat steden en dorpen moeten verduurzamen en wijken met de energietransitie moeten meegaan. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Denk hierbij aan de betrokkenheid bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën, het stimuleren van de samenwerking tussen organisaties bij het verduurzamen van woonwijken en ook aan het stimuleren van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners van de gemeenten. De hoge urgentie van het thema vertaalt zich ook in de hoeveelheid subsidiemogelijkheden. Zowel vanuit Brussel, het Rijk als de provincies zijn veel subsidiemogelijkheden beschikbaar die gemeenten ondersteunen bij het realiseren van de ambities op duurzaamheid. Denk hierbij aan regelingen die ondersteunen bij het treffen van verduurzamingsmaatregelen in maatschappelijk vastgoed, maar ook aan subsidies die internationale samenwerking met organisaties uit andere landen ondersteunen om van elkaar te leren.

Klaar voor de nieuwe coalitieperiode?

Het is voor gemeenten van belang om de subsidiemogelijkheden die aansluiten bij de nieuwe coalitieakkoorden in beeld te hebben. Let op! Niet voor elk project of beleidsplan kan subsidie worden aangevraagd. Naast een inhoudelijke match dient de fase waarin het project of het plan zich bevindt ook aan te sluiten bij de aard van subsidieregeling. Ignite Group heeft jarenlange ervaring bij het ondersteunen van gemeenten bij het in kaart brengen van de meest kansrijke regelingen. Laat de vorming van de nieuwe coalitieakkoorden een goede aanleiding zijn om samen met ons de volgende vraag te beantwoorden: Met welke subsidies kan uw gemeente de ambitieuze plannen waarmaken?

Wij ondersteunen uw gemeente graag!