Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Gelderland publiceert twee nieuwe COVID-19 subsidieregelingen

Home » Gelderland publiceert twee nieuwe COVID-19 subsidieregelingen

Gelderland publiceert twee nieuwe COVID-19 subsidieregelingen

De provincie Gelderland heeft twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd om organisaties te ondersteunen die zijn getroffen door de coronacrisis.
Het gaat om de vorige week al aangekondigde nieuwe regelingen voor bedrijven en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Beide regelingen treden in werking op en worden opengesteld voor aanvragen vanaf 4 augustus 2020.

Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19

De eerste nieuwe regeling – onderdeel van de Regels regionale economie (REECOGLD) – betreft de regeling ‘Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19’. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan bedrijven of organisaties in de sectoren horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie.
Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen; of
  • het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de anderhalvemetersamenleving.

De subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen, bedraagt € 3500. De subsidie voor het uitvoeren van maatregelen in organisatie en bedrijfsvoering, in verband met de anderhalvemetersamenleving, bedraagt minimaal € 1000 en maximaal € 5000. Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 1,5 miljoen.

Tijdelijke maatregelen monumenten met een publieksfunctie en regionale musea in verband met COVID-19

De tweede nieuwe regeling – onderdeel van de Regels cultuur en erfgoed (CULTERFGLD) – is de regeling ‘Tijdelijke maatregelen monumenten met een publieksfunctie en regionale musea in verband met Covid 19’. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan de exploitanten van regionale musea of monumenten met een publieksfunctie.
Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van de exploitatie over de periode van 21 maart 2020 tot en met 31 december 2020 van een regionaal museum of een monument met een publieksfunctie dat inkomsten derft als gevolg van een terugloop van het aantal betalende bezoekers door Covid 19 en de daarmee samenhangende RIVM-maatregelen.De hoogte van de subsidie aan de hand van het aantal betalende bezoekers in 2019 bedraagt:

  • bij een bezoekersaantal van minimaal 8000 tot 25.000: € 15.000;
  • bij een bezoekersaantal van 25.000 tot 50.000: € 30.000;
  • bij een bezoekersaantal van 50.000 tot 100.000: € 50.000;
  • bij een bezoekersaantal van 100.000 of meer: € 100.000.

Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 1,5 miljoen.