Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Fonds NutsOhra: subsidie voor beweegprojecten ouderen

Home » Fonds NutsOhra: subsidie voor beweegprojecten ouderen

Fonds NutsOhra: subsidie voor beweegprojecten ouderen

Fonds NutsOhra is een van de grotere fondsen in Nederland die voor zowel non-profitorganisaties als bedrijven interessant is. NutsOhra biedt financiële ondersteuning bij het uitvoeren van projecten voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Deze week opent de derde aanvraagronde van het NutsOhra-programma Meer veerkracht, Langer thuis. Er is €12 miljoen beschikbaar voor beweegprojecten gericht op alleenstaande, thuiswonende 65-plussers met één of meerdere beperkingen.

Bedrijven, stichtingen of (zorg)organisaties kunnen tot €50.000 ontvangen voor projecten die passen binnen de thema’s Meedoen en Bewegen.

Uit onderzoek is gebleken dat bewegen een positief effect heeft op niet alleen de lichamelijke conditie maar vooral ook op het geheugen, het denkvermogen en het concentratieniveau van ouderen. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis wil Fonds NutsOhra dan ook de gezondheid van ouderen verbeteren en tevens de zorgkosten omlaag brengen. De subsidie kan worden aangevraagd van 14 januari tot 16 maart a.s. De projecten mogen maximaal anderhalf jaar duren en van start gaan tussen 10 juni en 10 oktober van dit jaar.

Subsidie voor vernieuwing en verspreiding
Op basis van het programma wordt subsidie verstrekt voor twee typen projecten. Zo komen vernieuwende projecten in aanmerking die ervoor zorgen dat ouderen meer bewegen en meedoen aan sociale activiteiten, maar ook projecten die zijn gericht op het verspreiden van bestaande succesvolle initiatieven.

Bewegen en valpreventie
Voorbeelden van projecten die tijdens eerdere aanvraagrondes subsidie hebben ontvangen zijn het oprichten van netwerken en vangnetten en programma’s gericht op het stimuleren van deelname aan sociale activiteiten, bewegen en valpreventie. Initiatieven die voor deze oproep voor ondersteuning van Fonds NutsOhra in aanmerking komen zijn onder meer speciale beweegprogramma’s, buurtaanpassingen of een vernieuwende technologie die beweging en mobiliteit bevordert.

Populair
Deze ronde nodigt Fonds NutsOhra expliciet organisaties uit om met vernieuwende aanpakken en interventies te komen. De eerste twee openstellingen rond deze thema’s waren erg populair en waren bijna vijf keer overtekend. Wees er dus snel bij en neem vandaag nog contact met ons op!

Vindsubsidies-consultant Niek Reinders