Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Flevoland maakt regeling voor COVID-19 maatregelen gastvrijheidssector bekend

Home » Flevoland maakt regeling voor COVID-19 maatregelen gastvrijheidssector bekend

Flevoland maakt regeling voor COVID-19 maatregelen gastvrijheidssector bekend

De provincie Flevoland heeft de Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector (COVIDFOG) gepubliceerd.
Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling – die met terugwerkend kracht inwerking treedt per 6 mei 2020 – is Flevolandse mkb-ondernemingen uit de gastvrijheidssector te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming aan de anderhalvemetereconomie, zodat zij op een verantwoorde wijze de bedrijfsactiviteiten uitvoeren en inwoners en gasten van Flevoland kunnen ontvangen.Alleen Flevolandse mkb-ondernemingen uit de gastvrijheidssector komen in aanmerking voor subsidie. Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege de door het Rijk en RIVM vastgestelde COVID-19 richtlijnen;
  • kosten van werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1000 en een maximum van € 2500.Aanvragen kunnen tot en met 14 augustus 2020 worden ingediend bij de provincie Flevoland. Het subsidieplafond van € 350.000 wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.