Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Extra vergoeding inwerkkosten zorgprofessionals die helpen bij Corona-crisis binnen SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Home » Extra vergoeding inwerkkosten zorgprofessionals die helpen bij Corona-crisis binnen SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Extra vergoeding inwerkkosten zorgprofessionals die helpen bij Corona-crisis binnen SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een extra categorie subsidiabele activiteiten toegevoegd aan de subsidie in het kader van het SectorplanPlus Zorg & Welzijn (SPLUSZW).

Gevolgen corona-crisis opvangen

Achtergrond van deze aanvullende maatregel is dat veel (zorg)professionals zich op dit moment aanbieden om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de Corona-crisis op te vangen. Om het benutten van dit aanbod extra te stimuleren wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt.

Administratief eenvoudig en zo simpel mogelijk 

Zorginstellingen die al een opleidingsproject voor tijdvak 4 van SectorplanPlus hebben ingediend hoeven nu niets te doen en kunnen op een later moment de bijdrage binnen hun opleidingsproject registreren. Zorginstellingen die geen opleidingsproject voor tijdvak 4 hebben lopen worden in staat gesteld ook gebruik te maken van SectorplanPlus. Hiervoor hoeven ze nu zelf ook niets te doen anders dan de professionals die bij willen springen daadwerkelijk inwerken en inzetten. Dit zal op een voor die instellingen zo administratief eenvoudig en simpel mogelijke manier plaatsvinden. De regionale contactpunten en de regionale werkgeversorganisaties zullen deze organisaties ondersteunen met aanmelding voor tijdvak 4 van SectorplanPlus zodat alle organisaties in Zorg en Welzijn zich de komende periode volledig kunnen richten op het verlenen van zorg.

Extra handen voor de zorg

Het is wel belangrijk dat organisaties via het hiervoor ontwikkelde formulier op https://www.extrahandenvoordezorg.nl/ laten weten aan welke extra personele ondersteuning zij behoefte hebben. Voor organisaties die in tijdvak 4 nog niet hebben aangevraagd en geen extra ondersteuningsvraag hebben, maar waar interne scholing wel noodzakelijk is, geldt dat zij dit kunnen melden via de SectorplanPlus-projectleider in hun regio. 

Impuls voor opleidingsprojecten

Het doel van het SectorplanPlus Zorg & Welzijn is een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing via kwalificerende scholing.

Meer informatie

Zie voor meer informatie: https://www.sectorplanplus.nl/News/Article/20200326-vergoeding-inwerkkosten-van-zorgprofessionals-die-helpen-de-corona-crisis-het-hoofd-te-bieden