Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Extra subsidie voor groene projecten

Home » Extra subsidie voor groene projecten

Behalve wijzigingen in budget zijn er ook nieuwe openstellingen en zelfs nieuwe subsidieregelingen die duurzaam ondernemerschap stimuleren. Hieronder hebben wij de meest recente wijzigingen voor u op een rij gezet.

€ 80 miljoen extra voor circulaire economie

Het kabinet stelt maar liefst € 80 miljoen beschikbaar voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Hiervoor komen projecten in aanmerking op het gebied van de grond, weg en –waterbouw die passen in de transitie naar een afvalloze economie.

€ 1 miljoen voor ‘Brabant geeft energie’

Er is opnieuw € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten in Noord-Brabant die een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie. Dat wil zeggen: de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De subsidie energie Noord-Brabant (SENB) bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 124.999.

€ 44 miljoen voor Demonstratie energie-innovatie (DEI+)

Het subthema ‘Recycling & hergebruik van afval’ van de DEI+ regeling wordt vervangen door het subthema ‘Circulaire economie’. Deze regeling gaat open in de periode 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2019. Hiervoor wordt € 44 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt het mogelijk om meerjarige projecten te subsidiëren voor de DEI+ onderwerpen ‘Flexibilisering van het elektriciteitssysteem’ en ‘Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind’. Hiervoor kunnen ook vanaf 1 augustus aanvragen ingediend worden. De deadline is 7 januari 2020.

Nieuwe subsidie voor versnelde klimaatinvesteringen industrie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd met de naam ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII)’. Deze regeling ondersteunt investeringen die bijdragen aan het terugbrengen van CO2-emissies in Nederland in 2020. Hierbij moet u denken aan apparaten, systemen of technieken met een terugverdientijd zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is. De subsidie bedraagt maximaal € 3 miljoen en kunt u vanaf 1 augustus aanvragen.