Search
Close this search box.

Extra budget en vervroegde betaling Regeling Indirecte emissiekosten ETS

Home » Extra budget en vervroegde betaling Regeling Indirecte emissiekosten ETS

Extra budget en vervroegde betaling Regeling Indirecte emissiekosten ETS

Er is een wijziging van de regeling Indirecte emissiekosten ETS (INEMISSIE) gepubliceerd. Ten eerste is het plafond voor 2020 verhoogd naar € 110,6 miljoen (was € 105,6 miljoen).
 
Verder is er een, al eerder aangekondigde, versoepeling doorgevoerd om vervroegde betaling van de subsidie mogelijk te maken in verband met de Coronacrisis. Nu wordt enkel nog vereist dat de aanvrager deelnemer is van een MJA- of MEE-convenant. De aanvullende eisen met betrekking tot de deelname aan deze convenanten komt voor aanvraagjaar 2020 te vervallen. De subsidieaanvrager is dit aanvraagjaar niet verplicht te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het energie-efficiëntieplan. ​

Over de regeling

Het doel van de regeling Indirecte emissiekosten ETS is het verlenen van financiële compensatie aan ondernemingen die een inrichting hebben waar producten worden vervaardigd in bedrijfstakken of deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico. Dit is het gevolg van de in elektriciteitsprijzen doorberekende kosten in verband met broeikasgasemissies (indirecte emissiekosten ETS).