Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Extra budget en nieuwe subsidie-openstellingen voor Topsector energieprojecten

Home » Extra budget en nieuwe subsidie-openstellingen voor Topsector energieprojecten

Extra budget en nieuwe subsidie-openstellingen voor Topsector energieprojecten

Er is extra budget vrijgemaakt voor de regeling Topsector energieprojecten. Ook zijn er twee nieuwe subsidie-openstellingen aangekondigd. De wijzigingen sluiten aan bij maatregelen die worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

€ 44 miljoen voor nieuwe DEI+ subsidie Circulaire Economie

Binnen de regeling is het oude DEI+ subthema Recycling & Hergebruik van Afval vervangen door het nieuwe subthema Circulaire Economie. Vanaf 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020 kan er voor demonstratieprojecten rond dit thema subsidie worden aangevraagd. Met name mkb-bedrijven met projecten op het gebied van kunststof- en textielrecycling worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Voor het subthema Circulaire Economie wordt € 44 miljoen extra budget beschikbaar gesteld.

Meerjarige projecten mogelijk bij twee DEI+ onderwerpen

Ondernemers kunnen vanaf 1 augustus ook voor meerjarige projecten subsidie aanvragen vanuit de DEI+. Dit kan voor de onderdelen Flexibilisering van het elektriciteitssysteem en Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind.

Meer budget Energie en Industrie: joint industry projects en ERA-NET energieprojecten

Voor de onderdelen Energie en industrie: joint industry projects en ERA-NET energieprojecten (energiecall ACT) is € 500.000 extra beschikbaar gesteld.

Meer weten over de regeling Topsector energieprojecten en de subsidiebijdragen per onderdeel? Neem dan contact op met onze consultants.