Zoeken
Sluit dit zoekvak.

ELENA: 90% subsidie voor grootschalige verduurzaming

Home » ELENA: 90% subsidie voor grootschalige verduurzaming

ELENA: 90% subsidie voor grootschalige verduurzaming

Nederland moet grote stappen gaan maken om te kunnen voldoen aan de afspraken van de Klimaattop in Parijs. Zonnepanelen, elektrische auto’s en windmolens zullen het straat- en gebiedsbeeld steeds meer bepalen. Kolencentrales moeten dicht en bedrijven die ‘niet-groen’ produceren worden afgestraft door de belasting.

Voor steden, gemeenten en publieke instellingen die, in navolging van de Europese klimaatdoelstellingen, investeringsprogramma’s opzetten voor de energietransitie, is er een aantrekkelijk subsidieprogramma: ELENA.

Technologische mogelijkheden lijken niet langer de bottleneck. Andere problemen zijn echter wel aan de orde en houden de energietransitie in Europa tegen. Eén daarvan is de hoge mate van onzekerheid bij het opstarten van grootschalige verduurzamingsprojecten. Het zeer hoge percentage van 90% binnen het ELENA programma is bedoeld om deze onzekerheid weg te nemen. ELENA stelt subsidie beschikbaar voor het voorbereiden, implementeren en financieren van grote duurzame investeringsprogramma’s. Succesvolle voorbeelden zijn er op veel vlakken: transport, openbaar vervoer, straatverlichting, stadsverwarming, publieke en private bouw, sociale huisvesting, renovatie en de energie-infrastructuur.

Stuk voor stuk onderwerpen die zeer actueel zijn voor gemeenten en regio’s die voorop willen lopen op het gebied van duurzaamheid.

Grote projecten, grote bijdrage
Om in aanmerking te komen moet het totale verduurzamingsproject een omvang hebben van minimaal € 30 miljoen. De 90% subsidie (in Nederland gemiddeld € 1,6 miljoen subsidie per project) is een tegemoetkoming in de voorbereidingskosten gekoppeld aan een groot project. Daarnaast biedt het een toegangsticket tot verdere externe financiering, bijvoorbeeld vanuit de Europese Investeringsbank. Subsidie is beschikbaar voor activiteiten zoals technische assistentie, haalbaarheidsonderzoeken, marktonderzoeken, structurering van programma’s, energie audits en diverse voorbereidingskosten.

ELENA aanvragen
Overheden, publieke instellingen en samenwerkingen daartussen kunnen in 2016 aanspraak maken op de gelden vanuit ELENA. Ignite Group kan uitzoeken of u gebruik kunt maken van ELENA. Een interessante ontwikkeling is dat in 2017 ook private organisaties van het subsidieprogramma gebruik kunnen maken.

Vindsubsidies-consultant Bart Leussink