Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Een bijdrage van De Trut, Mama Cash of de club van oude opa’s? Het kan!

Home » Een bijdrage van De Trut, Mama Cash of de club van oude opa's? Het kan!

Een bijdrage van De Trut, Mama Cash of de club van oude opa’s? Het kan!

BLOG – Er zijn talloze fondsen en stichtingen in Nederland waar u aan kunt kloppen voor een financiële bijdrage. Onder al deze fondsen en stichtingen bevinden zich enkele partijen met wel heel opvallende en soms ook grappige namen. Hieronder – omdat het toch komkommertijd is – een aantal voorbeelden van dit soort fondsen, die natuurlijk wel gewoon heel serieuze doelstellingen nastreven.

Eigenheimer Fonds
Een eerste opvallende naam betreft het Eigenheimer Fonds. Dit fonds – een zogeheten Fonds op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds – kan steun verlenen ten behoeve van cultureel erfgoed en de podiumkunsten in de regio Noord-Groningen. Zowel rechtspersonen zonder winstoogmerk als natuurlijke personen kunnen een bijdrage aanvragen.
Stichting Boek & Wurm
De naam van de Stichting Boek & Wurm mag er ook zijn, aangezien deze stichting bij wil dragen aan de conservering en restauratie van boeken en werken op papier, perkament en papyrus. Het moet daarbij wel gaan om boeken en werken die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn. In aanmerking voor subsidie komen bibliotheken, musea, archieven, overheidscollecties en stichtingen op het gebied van cultureel erfgoed.

Stichting Old Grand-Dad Club
Een andere organisatie die opvalt in de massa betreft de Stichting Old Grand-Dad Club. Deze stichting heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van sport, spel en beweging voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar. Financiële steun is beschikbaar voor kleinschalige projecten waarbij de bijdrage van de stichting herkenbaar is én die een band hebben met (regio)consuls c.q. de contribuerende grootvaders. De voorkeur gaat uit naar bijdragen voor de aanschaf van materiële voorzieningen.

Omalieffonds
Na bovenstaande oude opa’s doen ook de oma’s een duit in het zakje en wel door middel van het Omalieffonds. Dit fonds steunt initiatieven die de vereenzaming van bejaarden verminderen door maatschappelijke betrokkenheid te versterken. Verder steunt het Omalieffonds ‘alle overige initiatieven die overige vergeten mensen/dieren behulpzaam zijn’. Te ondersteunen projecten moeten mensen samen brengen en blij maken. Het fonds wil naar eigen zeggen dan ook vooral meer ‘lachende gezichten creëren’.

Stichting Mama Cash
Ook de moeders zijn vertegenwoordigd en wel in de vorm van de Stichting Mama Cash. Mama Cash kan wereldwijd steun verlenen aan baanbrekende initiatieven die bijdragen aan de versterking van de positie en de rechten van vrouwen, meiden en transgenders. Mama Cash steunt elk jaar ongeveer 100 groepen, organisaties, netwerken en vrouwenfondsen die geleid worden door vrouwen, meiden en transgenders. Te steunen groepen staan volgens de stichting ‘vooraan in de strijd voor de rechten van degenen die door de maatschappij, maar ook de meer mainstream-fondsen, meestal worden genegeerd of afgewezen’.

Stichting Fonds De Trut
De wellicht meest opvallende naam is de Stichting Fonds De Trut. Het fonds is een initiatief van de naar eigen zeggen ‘niet-commerciële potten- en flikkerdiscotheek’ De Trut in Amsterdam. De winst van de discotheek gaat naar het eigen fonds, dat daarmee steun kan geven aan ‘kleinschalige, niet-commerciële potten- en flikkerprojecten welke elders niet of nauwelijks in aanmerking komen voor subsidie’. Zogeheten ‘Trutsubsidies’ kunnen worden aangevraagd voor projecten in zowel binnen- als buitenland. Te steunen projecten hebben veelal betrekking op voorlichting, bijvoorbeeld via boeken, exposities, foldermateriaal, toneelstukken, workshops et cetera.