Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Een bestaand energieloket financieren en professionaliseren? De provincie Gelderland betaalt mee!

Home » Een bestaand energieloket financieren en professionaliseren? De provincie Gelderland betaalt mee!

Een bestaand energieloket financieren en professionaliseren? De provincie Gelderland betaalt mee!

BLOG – Bent u een Gelderse gemeente en heeft u het idee om een bestaand energieloket te financieren en verder te professionaliseren? Dan biedt de provincie Gelderland u financiële ondersteuning bij het realiseren van uw plan. In totaal stelt de provincie hiervoor € 780.000 beschikbaar.

Waar kan een subsidie voor worden aangevraagd? Gemeenten kunnen een subsidie ontvangen voor:

  • de financiering van bestaande energieloketten die gericht zijn op het informeren van particuliere woningeigenaren over energiebesparende maatregelen aan bestaande woningen en mogelijkheden om die maatregelen te (voor-)financieren;
  • de verdere professionalisering van de energieloketten;
  • het vergroten van de bekendheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van de energieloketten;
  • het opstellen of uitwerken van businessplannen voor de loketten.

Waar moet rekening mee worden gehouden? Van groot belang is dat het energieloket fysiek, digitaal en telefonisch bereikbaar is voor het verstrekken van informatie, en dat de aanvrager met het energieloket afspraken heeft gemaakt over het uitvoeren van een actieve marktbenadering en het doorvoeren van professionalisering van het energieloket. Daarnaast moet het energieloket gedurende de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 operationeel zijn.

Hoe hoog is het subsidiebedrag dat u als gemeente kunt ontvangen? De hoogte van de subsidie wordt berekend door het inwoneraantal van de gemeente te vermenigvuldigen met een bedrag van € 0,35 per inwoner.

Subsidie kan tot en met 31 december 2017 worden aangevraagd. Echter, voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Dus hoe sneller u als gemeente reageert, hoe groter de kans op slagen.

En weet u wat helemaal mooi is? Wij kunnen u helpen bij de professionalisering van uw loket. Via Ignite Group kunt u beschikken over dagelijks subsidienieuws en informatie over interessante subsidiemogelijkheden.

Ignite Group researcher Ingrid Voskes