Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Duurzame toekomst voor plastic verwerkers

Home » Duurzame toekomst voor plastic verwerkers

Duurzame toekomst voor plastic verwerkers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil zich inzetten voor een duurzamere toekomst speciaal voor verwerkers van plastics. De Tijdelijke subsidieregeling omschakeling naar verwerking circulaire plastics (TSOVCP) gaat medio dit jaar van start, en jij kunt hiervoor in aanmerking komen.

Deze nieuwe regeling heeft als doel verwerkers te stimuleren om zich voor te bereiden op de omschakeling van het verwerken van fossiele plastics naar circulaire plastics in plastic producten. Subsidie kan worden aangevraagd door verwerkers, wat inhoudt dat het gaat om partijen die polymeren verwerken tot plastic deel- of eindproducten.

Wat maakt deze regeling zo aantrekkelijk? Verwerkers kunnen subsidie ontvangen voor het uitvoeren van één of meer productietesten en de daaraan verbonden activiteiten binnen een jaar na de datum van subsidieverlening. De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 25.000 per aanvrager.

Wil jij jouw bedrijf voorbereiden op de toekomst van duurzaam plastic verwerken? De aanvraagperiode loopt van naar verwachting 18 juni 2024 tot en met 3 oktober 2024. Het beoogde subsidiebudget van € 6 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laat deze kans niet liggen en dien jouw aanvraag in voor de TSOVCP. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het milieu en de toekomst van plasticverwerking vormgeven!