Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Duurzame inzetbaarheid bevorderen met ESF-subsidie: nu ook voor gemeenten

Home » Duurzame inzetbaarheid bevorderen met ESF-subsidie: nu ook voor gemeenten

Duurzame inzetbaarheid bevorderen met ESF-subsidie: nu ook voor gemeenten

BLOG – Vanuit het Europees Sociaal Fonds, vooral bekend als kortweg ESF, is al langer subsidie beschikbaar om trajecten rondom duurzame inzetbaarheid van medewerkers te financieren. Binnen de ronde die in september opent kunnen gemeenten nu echter ook gebruik maken van deze interessante ESF-subsidie. Al moet een gemeente wel deel uitmaken van een samenwerkingsverband met minimaal een werknemersorganisatie en een werkgeversorganisatie.

Eerst maar even de ‘basics’: het doel van deze subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid is mensen langer en productief aan het werk te houden, door bijvoorbeeld het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden.


Wat kan dit betekenen voor uw ambtelijke organisatie?
Met deze ESF-subsidie kan op structurele en professionele wijze invulling worden gegeven aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers door o.m. het ontwikkelen van competitiemanagement en loopbaanontwikkeling. Hiermee wordt de inzetbaarheid van uw medewerkers gestimuleerd en vergroot.

Binnen de volgende thema’s kunnen trajecten worden opgezet:

 1. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder gelijke kansen en non-discriminatie, het voorkomen van werkstress en burn-out;
 2. het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability waaronder een leercultuur en skills strategy;
 3. het stimuleren van arbeidsmobiliteit van uw medewerkers, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit.

De volgende activiteiten kunnen deel uitmaken van een ESF-aanvraag:

 • een rapport van een onderzoek naar, of analyse van de stand van zaken binnen de sector of arbeidsmarktregio;
 • een beleidsplan met concrete en haalbare doelstellingen;
 • een communicatie- of voorlichtingsplan, gericht op bewustwording en/of motivatie;
 • online leer- en ontwikkelplatform: in dit platform worden voortgangs- en functioneringsgesprekken gefaciliteerd en vastgelegd (in combinatie met een POP en PAP);
 • Werkplekleren (leren op de werkplek: d.m.v. observatie- en beoordelingsmodule kunnen uw medewerkers op een constructieve manier feedback geven aan elkaar. Daarmee ontstaat een informele leersituatie. een plan voor effectieve monitoring van de activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid;
 • Ontwikkelen van een plan voor effectieve monitoring van de activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Wat?
De onderstaande kosten zijn subsidiabel binnen een ESF-subsidie:

 • de directe loonkosten van bij de uitvoering van het project betrokken personeel. Het individuele uurtarief wordt berekend  op basis van het brutoloon, vermeerderd met een opslag van 32% van het brutoloon, waarbij het aantal werkbare uren per jaar is gesteld op 1.720 bij een voltijds dienstverband;
 • bovenop de directe loonkosten wordt een flatrate van 15% berekend voor indirecte kosten, waaronder de kosten van administratie en beheer;
 • externe kosten.

Wie?
Subsidie kan aangevraagd worden door een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie en nu dus ook door gemeenten, maar er zijn wel een aantal voorwaarden. De gemeente moet namelijk wel deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband moet in ieder geval bestaan uit een werknemersorganisatie en een werkgeversorganisatie. In plaats van de werkgeversorganisatie kunnen ook twee arbeidsorganisaties deelnemen die zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie.

Wanneer?
De aanvraagperiode loopt van 25 september 2017 tot en met 13 oktober 2017.

Hulp nodig?
Aangezien u als gemeente voorheen niet in aanmerking kwam voor deze ESF-subsidie, is het goed denkbaar dat u best wat hulp kunt gebruiken. Wij hebben jarenlange ervaring met ESF-trajecten, en onze specialisten spreken graag de mogelijkheden met u door.

Ignite Group consultant Barkev Nazarian