Search
Close this search box.

Duurzame en Circulaire Infrastructuur

Home » Duurzame en Circulaire Infrastructuur

De Tijdelijke regeling specifieke uitkering duurzame en circulaire infrastructuur is gelanceerd. Deze regeling biedt gemeenten en provincies de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor innovatieve en duurzame maatregelen binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen en de circulaire economie te bevorderen, wat perfect aansluit bij de huidige duurzaamheidsdoelstellingen van veel gemeenten. 

 

Gemeenten, provincies, en hun samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor deze specifieke uitkering. De subsidie kan worden gebruikt voor activiteiten zoals de aanleg en onderhoud van wegverharding of bestrating, bruggen, tunnels, viaducten, wegmeubilair, waterkeringen, en rioleringen. Deze initiatieven moeten gericht zijn op het implementeren van innovatieve of duurzame maatregelen die bijdragen aan een duurzamere infrastructuur. 

 

De uitkering bedraagt maximaal € 30 per gereduceerde euro volgens de milieukostenindicator (MKI), met een bovengrens van € 400.000 per aanvrager. De MKI is een instrument dat de milieueffecten van GWW-werken in een geldbedrag uitdrukt, waardoor het eenvoudiger wordt om de milieuwinst te kwantificeren. In totaal is er € 9 miljoen beschikbaar gesteld, verdeeld over verschillende categorieën van infrastructuurwerken. 

 

Aanvragen voor deze subsidie kunnen worden ingediend van 1 juli 2024 tot en met 20 december 2024. Het beschikbare bedrag wordt toegekend op volgorde van binnenkomst, dus het is raadzaam om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen. 

 

Deze subsidie biedt een uitstekende gelegenheid voor gemeenten om hun infrastructuurprojecten te verduurzamen en bij te dragen aan de landelijke doelen voor CO2-reductie en circulariteit.