Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Drenthe publiceert nieuwe regeling voor COVID-19 maatregelen musea

Home » Drenthe publiceert nieuwe regeling voor COVID-19 maatregelen musea

Drenthe publiceert nieuwe regeling voor COVID-19 maatregelen musea

De provincie Drenthe heeft de Subsidieregeling COVID-19 maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea (CKMD) gepubliceerd.
Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is de kleine en middelgrote musea in Drenthe te ondersteunen bij het maken van aanpassingen en het nemen van maatregelen die door de overheid aan de musea worden opgelegd vanwege COVID-19.Subsidie kan worden aangevraagd door kleine en middelgrote musea in Drenthe die zijn aangesloten bij het Platform Drentse Musea, met uitzondering van het Drents Museum en de musea van provinciaal belang. Kleine en middelgrote musea die niet bij het Platform Drentse Musea zijn aangesloten, kunnen echter ook voor subsidie in aanmerking komen wanneer zij aan alle onderstaande kenmerken voldoen:

  • het museum is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging;
  • het museum beheert en ontsluit een collectie;
  • het museum is opengesteld voor publiek en heeft regelmatige openingstijden die duidelijk worden gecommuniceerd met het publiek.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • het nemen van praktische maatregelen om het museum hygiënisch en veilig te maken, conform de RIVM-richtlijnen;
  • vrijwilligersmanagement: activiteiten die ofwel helpen om waardering voor vrijwilligers uit te spreken of nieuwe vrijwilligers aan te trekken;
  • investeringen in digitale ontwikkelingen en digitale toegankelijkheid;
  • aanvullende investeringen in marketing en pr-activiteiten;
  • educatie: het aanpassen van het educatieprogramma, de collectiepresentatie of de programmering zodat contact met scholen en bezoekers in stand gehouden kan worden online of buiten het museum.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1000 en een maximum van € 5000 per aanvraag.
Aanvragen kunnen van 21 september tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij de provincie Drenthe. Het subsidieplafond van € 250.000 wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.