Search
Close this search box.

DHI 15 januari open: € 9 miljoen voor projecten van mkb-ondernemers in het buitenland

Home » DHI 15 januari open: € 9 miljoen voor projecten van mkb-ondernemers in het buitenland

DHI 15 januari open: € 9 miljoen voor projecten van mkb-ondernemers in het buitenland


Heb je interesse in buitenlandse markten? Wil je in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wil je potentiële afnemers op de internationale markt overtuigen van een technologie? Dan is de Subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) interessant.
 De regeling is vanaf 15 januari open voor het indienen van een aanvraag. 
De DHI-subsidie vergoedt 50% van de subsidiabele kosten van je project, tot € 200.000. Wanneer je project betrekking heeft op een focusgebied of fragiele staat geldt zelfs een subsidiepercentage van 60%. Voor 2019 is € 5 miljoen beschikbaar voor activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten en € 4 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden.Doel: stimuleren internationaliseren
Het doel van de DHI-regeling is verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export- of investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is. Hiermee wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan de lokale ontwikkeling van ontwikkelingslanden waar deze internationaliseringen plaatsvinden. 

50% van de project- of investeringskosten vergoed
Wanneer je project wordt goedgekeurd, krijg je tot 50% van de subsidiabele kosten vergoed. Voor demonstratieprojecten is de maximale bijdrage € 200.000 en voor haalbaarheidsprojecten en investeringsvoorbereidingsstudies € 100.000. Voor bepaalde landen geldt een subsidiepercentage van 60%.

Aanvragen kan het hele jaar
DHI kan het hele jaar worden aangevraagd bij de RVO, maar de aanvragen worden wel op volgorde van binnenkomst behandeld. Voordat je kunt aanvragen moet er een quick-scan worden uitgevoerd. Wij vertellen je graag hoe dit werkt.

Weten of jouw investering of exportproject in aanmerking komt voor DHI?