Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De jungle van seed capital, business angels en ander investeringskapitaal, waar vindt u duidelijkheid?

Home » De jungle van seed capital, business angels en ander investeringskapitaal, waar vindt u duidelijkheid?

De jungle van seed capital, business angels en ander investeringskapitaal, waar vindt u duidelijkheid?

BLOG – Wanneer u googelt op investeringskapitaal vliegen de seed fondsen en business angels u om de oren. Het is één jungle van geldpotjes voor investeringen en innovatie. En er komen er steeds meer bij. Deze week werd er zelfs een regeling gelanceerd die het oprichten van nog meer nieuwe seed fondsen stimuleert. Weet u waar u al die potjes met geld kunt vinden? Of bent u het spoor totaal bijster? Gelukkig zijn er initiatieven die orde in de chaos scheppen en u en uw project linken aan de juiste investeerder. Benieuwd naar een goed voorbeeld hiervan?

De financieringsmarkt is niet transparant. De meeste banken zijn u wel bekend, maar al die participatie maatschappijen (www.nvp.nl) en business angels (www.bannederland.nl) hoogst waarschijnlijk niet. Het is ook niet bij te houden. Er komen bijna dagelijks nieuwe aanbieders van alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding en fintech bij. Waar krijgt u meer duidelijkheid en hoe kunt u een financiering aanvragen voor uw business?

Een goed initiatief om u wegwijs te maken in de wereld van venture en seed capital, participatiefondsen, business angels, maar ook de meer traditionele leningen en subsidies is het in dit voorjaar gelanceerde DealSuite. DealSuite is een besloten en beveiligd matchingplatform voor uw financiële adviseur waar hij voor uw bedrijf een financieringsvraag kan voorleggen aan verschillende geldverstrekkers. Bij DealSuite zijn alle Nederlandse banken, maar óók meer dan driehonderd investeringsmaatschappijen en alternatieve financiers aangesloten. Uw adviseur stelt één keer uw financieringsvraag en u krijgt een overzicht van wat er waar te halen valt.

Hoe werkt DealSuite? In 3 stappen naar geld

  1. Uw financieel adviseur plaatst uw financieringsaanvraag. In deze eerste fase hoeft nog niet veel informatie worden verstrekt. Alleen de essentiële informatie, ook wel een ‘anonieme teaser’ genoemd, die voor banken en andere geldverstrekkers nodig is om te bepalen of ze met u in onderhandeling willen.
  2. U aanvraag wordt verstuurd naar mogelijke geldverstrekkers. De knock-out criteria en voorkeuren van alle financiers staan in het systeem. Het is direct zichtbaar welke geldverstrekkers passen bij de aanvraag. Uw adviseur heeft de mogelijkheid om de optimale financieringsmix te organiseren binnen deze selectie van geldverstrekkers.
  3. Geldverstrekkers met interesse in uw project of business nemen contact op met uw adviseur. Daarbij geven ze aan welke aanvullende informatie zij nodig hebben. Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, wordt de aanvullende informatie gegeven en worden de oriënterende gesprekken gestart. Financiers begrijpen dat uw aanvraag aan meerdere geldverstrekkers is voorgelegd en zijn zich ervan bewust dat ze daarom snel en adequaat op uw aanvraag moeten reageren.


Alleen serieuze partijen reageren
De ervaring leert dat, vanwege het feit dat enkel professionele partijen zijn aangesloten bij DealSuite, de interesse van de financier oprecht is en gesprekken snel kunnen resulteren in serieuze onderhandelingen.

Ignite Group aangesloten als adviseur bij Dealsuite
Ignite Group ondersteunt haar cliënten bij de financiering van innovaties. Naast subsidieadvies, organiseren wij ook financieringen, risicokapitaal en garantstellingen die door de overheid worden verstrekt. Vaak is cofinanciering door een marktpartij noodzakelijk. Voor deze cofinanciering maken de financieringsspecialisten van Vindsubsidies, onder andere, gebruik van het financieringsplatform van Dealsuite.

Ignite Group consultant Martijn Croon