Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Crowdfunding top 40

Home » Crowdfunding top 40

De actuele Top 40

De Top 40 wordt verzorgt door Max Crowdfund en samengesteld met data van Fundwijzer en de meest vooraanstaande platforms. De screening loopt vanaf vrijdag 8.00 uur tot de daaropvolgende maand tot vrijdag 8.00 uur.

Vormen van crowdfunding

Er zijn verschillende vormen van crowdfunding:

  • Bij een lening ontvangt de investeerder de inleg terug plus eventuele rente.
  • Bij een converteerbare lening ontvangt de investeerder in een later stadium aandelen.
  • Bij een aandeel ontvangt de investeerder aandelen in het bedrijf.
  • Bij een donatie is er geen tegenprestatie.
  • Bij een product ontvangt de investeerder een niet-financiële beloning, bijvoorbeeld het eindproduct of een dienst.

Bovenstaande vormen kunnen ook samengaan met een laagdrempelige beloning als tegenprestatie, zoals het ontvangen van korting of een naamsvermelding.

 

Crowdfunding platforms

Er zijn diverse websites waarop crowdfunding projecten worden gepresenteerd. Op deze crowdfunding platforms wordt per project het doel, het te behalen bedrag, de deadline van het project en eventuele rentes en beloningen aangegeven. Crowdfunding platforms kunnen zich van elkaar onderscheiden door het thema waarop zij zich focussen. Zo zijn er bijvoorbeeld platforms die enkel projecten aanbieden met een duurzame insteek. Andere categorieën zijn bijvoorbeeld horeca, vastgoed of cultuur. In samenwerking met Fundwijzer screenen wij ongeveer tachtig crowdfunding projecten. Iedere maand wordt er per platform gekeken welke projecten het meeste geld hebben binnengehaald. Deze projecten vormen samen de Crowdfunding Top 40.

Bekijk hier de bronnenlijst