Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Coronasubsidie voor vaste lasten drukt loonsteun voor mkb

Home » Coronasubsidie voor vaste lasten drukt loonsteun voor mkb

Coronasubsidie voor vaste lasten drukt loonsteun voor mkb

Mkb-ondernemingen die vanwege de coronacrisis naast loonsteun ook een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten, moeten die laatste subsidie als omzet tellen. Dat pakt echter nadelig uit voor de hoogte van de loonsteun uit de NOW-regeling, die is afgestemd op de mate van omzetverlies.
Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) is dat ook al zo onder het huidige steunpakket, maar in de toelichting op de aangekondigde NOW 2.0 (onderdeel van het tweede steunpakket dat in juni begint) schrijft SZW-minister Koolmees nu expliciet dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dat meldt Het Financiële Dagblad (FD).”De NOW is bedoeld om werkgelegenheid te behouden bij ondernemers die een substantieel omzetverlies hebben, door loonkosten te vergoeden. Als dat omzetverlies lager is door extra inkomsten, bijvoorbeeld als een bedrijf subsidie krijgt, hoeven dus ook minder loonkosten vergoed te worden”, aldus een SZW-woordvoerder tegenover het FD.De financiële impact van die bepaling is groter onder het tweede steunpakket. Nu kunnen ondernemers in getroffen sectoren als de horeca en de evenementenbranche eenmalig € 4000 steun ontvangen uit de TOGS-regeling. Deze regeling wordt binnenkort echter opgevolgd door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), waaruit maximaal € 20.000 kan worden verstrekt, die voor de NOW 2.0 dus als (extra) omzet telt.Of de TVL ook weer lager kan uitvallen als een ondernemer aanspraak maakt op de loonsubsidie, is volgens het FD nog onderwerp van gesprek in het kabinet. Beide regelingen worden momenteel nog nader uitgewerkt. Wel staat nu al vast dat een bedrijf minstens 30% van zijn omzet moet zijn kwijtgeraakt, wil het in aanmerking komen voor de TVL.Kijk voor meer informatie op: https://fd.nl/economie-politiek/1346011/subsidie-vaste-lasten-drukt-loonsteun-mkb