Search
Close this search box.

Concernbepaling binnen NOW-regeling onder voorwaarden verruimd

Home » Concernbepaling binnen NOW-regeling onder voorwaarden verruimd

Concernbepaling binnen NOW-regeling onder voorwaarden verruimd

Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de concernbepaling in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).
Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen daardoor toch NOW-ondersteuning aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

Bijsturen 

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket gepresenteerd. De maatregelen uit het pakket zijn bewust simpel en eenvoudig, zodat ze snel uitvoerbaar zijn en de ondersteuning snel terecht komt waar die nodig is. De keerzijde hiervan is dat de maatregelen niet altijd voldoende passend zijn. Het kabinet monitort de signalen hierover en stuurt bij waar dat nodig en mogelijk is.
Eén van de maatregelen in het noodpakket is de NOW. Bedrijven die deze maanden meer dan 20% omzetverlies hebben, krijgen met deze regeling tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed. Inmiddels hebben meer dan 100.000 bedrijven bij UWV een beroep gedaan op de regeling.

Zorgpunten

Eén van de zorgpunten in de NOW is de zogenaamde concernbepaling. Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis, terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20% omzetverlies.
Werkgevers- en werknemersorganisaties waarschuwden recent dat het grotendeels stilvallen van werkmaatschappijen niet altijd binnen een concern oplosbaar is en dat er dan banen verloren zullen gaan. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees daarom gevraagd te kijken naar een versoepeling op dit punt.

Extra voorwaarden

Aan zo’n versoepeling kleven risico’s, zo kunnen grote bedrijven strategisch gedrag vertonen en schuiven met kosten en omzet. Minister Koolmees is daarom weliswaar bereid deze bepaling te verruimen met het oog op het baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden.
Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten daarom verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst.De verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019.

Andere signalen

In de brief aan de Tweede Kamer waarin de minister de NOW-wijziging toelicht, komt hij overigens ook terug op andere signalen en toezeggingen aan de Kamer. Zo wordt er onderzocht of er een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die tussen wal en schip vallen en kijkt het kabinet naar seizoenswerk. Hier verwacht minister Koolmees de Tweede Kamer op korte termijn over te berichten.

Verder lezen?

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/22/verruiming-concernbepaling-now-onder-voorwaarden