Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Compensatie opgezegde contracten Gazprom

Home » Compensatie opgezegde contracten Gazprom

Compensatie opgezegde contracten Gazprom

In aanmerking voor compensatie komen aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven die gestegen energiekosten hebben als gevolg van het verbreken van hun contracten met Gazprom Marketing and Trading Retail Ltd.

Deze organisaties kunnen een aanvraag indienen vanaf 1 november 2023 tot en met 31 maart 2025. Subsidie zal worden verstrekt voor de gemaakte energiekosten vanaf het moment van beëindiging van het contract (op zijn vroegst op 10 oktober 2022) tot en met de oorspronkelijke einddatum van de tariefafspraak. De hoogte van de subsidie zal worden bepaald door het gasverbruik in m3 te vermenigvuldigen met het verschil tussen het overeengekomen gastarief met SEFE Energy Ltd. en het overeengekomen gastarief met een nieuwe gasleverancier. In totaal is er € 74 miljoen beschikbaar ter compensatie.

Onder een aanbestedende dienst wordt in deze regeling verstaan: een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling. Een speciale-sectorbedrijf omvat een aanbestedende dienst, een overheidsbedrijf, een bedrijf of instelling waaraan door een aanbestedende dienst een bijzonder recht of een exclusief recht is verleend.