Search
Close this search box.

Circulariteit in de keten

Home » Circulariteit in de keten

Circulariteit in de keten

Ondernemers die streven naar duurzaamheid en circulariteit krijgen opnieuw de kans om subsidie aan te vragen voor hun samenwerkingsproject! De Subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten heeft enkele wijzigingen ondergaan die nieuwe kansen en mogelijkheden bieden voor ondernemers die actief zijn in de circulaire sector.

Wijzigingen

  1. Kosten voor kennisdelen nu subsidiabel:

Een toevoeging aan de subsidiabele kosten is de mogelijkheid om kosten voor kennisdelen mee te nemen. Ondernemers kunnen nu de kosten voor het delen van ervaringen en kennis over circulaire ketensamenwerking opnemen in hun subsidieaanvraag. Dit is een cruciale stap in het versnellen van de transitie naar een circulaire economie, waarbij gedragsverandering wordt gestimuleerd door middel van kennisdeling.

  1. Nieuwe afwijzingsgronden toegevoegd:

Voor textielrecycling komt alleen vezel-tot-vezel recycling nog in aanmerking. Subsidieaanvragen worden afgewezen als eerder aan een merendeels gelijk ketensamenwerkingsverband en voor een vergelijkbaar project al subsidie is verleend. Aanvragen worden afgewezen als het project eerder in vergelijkbare vorm is uitgevoerd in een eerder jaar met andere partijen maar met dezelfde procesbegeleider.

Aanvraagperiode en plafond 2024
Ondernemers kunnen hun subsidieaanvragen indienen in de periode van 4 april 2024 tot en met 4 september 2024. Het beschikbare plafond voor 2024 bedraagt € 4.750.000. Dit biedt een uitgelezen kans voor bedrijven om financiële ondersteuning te krijgen voor hun circulaire ketenprojecten.