Search
Close this search box.

Bovenplanse infrastructuur

Home » Bovenplanse infrastructuur

Bovenplanse infrastructuur

Gemeenten moeten snel in staat zijn om de benodigde bereikbaarheids- en infrastructuurmaatregelen te nemen wanneer woningbouwplannen in een versnelling komen. In totaal is er € 1.435.983.605 beschikbaar om 105 plannen uit te voeren.

Alleen de gemeenten die genoemd worden in de regeling van de specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur, kunnen een uitkering aanvragen voor maximaal het bedrag van de woningbouwlocatie. De infrastructurele maatregelen die in aanmerking kunnen komen zijn onder andere: de aanpassingen van wegen, (fiets)tunnels, knooppunten waar verschillende vervoerswijzen en hun infrastructuur samenkomen (mobiliteitshubs), aanpassingen rondom (bus)stations en de aanleg van fietsroutes.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 11 december.