Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Bent u bezig met een innovatieve ontwikkeling? Vraag dubbel subsidie aan!

Home » Bent u bezig met een innovatieve ontwikkeling? Vraag dubbel subsidie aan!

Bent u bezig met een innovatieve ontwikkeling? Vraag dubbel subsidie aan!

BLOG – Voor onderzoek naar de haalbaarheid van uw innovatie, waarvoor u wellicht ook WBSO-subsidie gaat benutten, kunt u subsidie aanvragen. De regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) vergoedt tot € 25.000 van de kosten van een onderzoek naar de technische of commerciële haalbaarheid van innovatie- en (product-)ontwikkelingsprojecten. Vanaf 17 april kunt u deze subsidie aanvragen.

De MIT-subsidie is al jaren razend populair onder innovatieve ondernemers. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en de ervaring leert dat het budget snel op is. Om kans te maken op de tienduizenden euro’s vergoeding voor uw haalbaarheidsonderzoek moet u eigenlijk meteen op 17 april een sterke aanvraag indienen. Wij kunnen u helpen. Hoe werkt het?

U gaat bezig met een innovatieve ontwikkeling, bijvoorbeeld een nieuw product of een technische verbetering aan uw (productie)proces. En u wilt ook graag de technische of economische haalbaarheid van uw idee onderzoeken. Ignite Group bekijkt dan graag of u naast WBSO ook MIT kunt aanvragen. Wij kunnen dan ook op basis van ‘no cure, no pay’ op tijd een complete en kansrijke aanvraag indienen.

Dubbel subsidie voor hetzelfde project
Het is niet altijd mogelijk om subsidies te stapelen. U ontvangt namelijk deels dubbel subsidie voor hetzelfde project. De WBSO vergoedt een deel van de R&D-loonkosten en materiaalkosten, de MIT richt zich op het haalbaarheidsonderzoek dat vooraf gaat aan dit R&D-traject. Later dit jaar, vanaf 7 juli, kunt u ook nog MIT R&D-samenwerkingsprojecten aanvragen. Dit is interessant wanneer u binnen uw project samenwerkt met minimaal één ander mkb-bedrijf.

Vindsubsidies
Ignite Group heeft veel ervaring met het aanvragen van MIT-Haalbaarheid, ook voor ‘WBSO-bedrijven’. Onze consultants werken ook op basis van ‘no cure, no pay’. Na de positieve beschikking, nemen wij u ook alle administratieve lasten uit handen. Informeer geheel vrijblijvend naar uw mogelijkheden, ook voor het aanvragen van de MIT-subsidie voor samenwerkingsprojecten.