Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Belastingplan 2018 aangenomen | Vindsubsidies

Home » Belastingplan 2018 aangenomen | Vindsubsidies

Belastingplan 2018 aangenomen: eerste schijf WBSO 32%, EIA 54,5%

NIEUWS – De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking.

Vooruitlopend op de bekrachtiging door de Koning heeft het ministerie van Financiën alvast een overzicht gepubliceerd met de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2018, waaronder wijzigingen in de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Energie-investeringsaftrek (EIA).
WBSO
Voor de WBSO gelden in 2018 twee schijven met een voordeelpercentage van 32% (net als in 2017) en 14% (in 2017 nog 16%). De dit najaar aangekondigde verwachte verlaging van de eerste schijf naar 31% heeft dus geen doorgang gevonden.

De grens tussen de eerste en de tweede schijf ligt net als dit jaar bij € 350.000 aan gemaakte kosten en uren. Het verhoogde starterspercentage van de eerste schijf blijft 40%.

EIA
Het percentage voor de EIA bedraagt in 2018 54,5% (in 2017 nog 55%). Het betreft hier een vorig jaar al aangekondigde verlaging van een half procentpunt. Dat het percentage nu op 54,5% in plaats van de vorig jaar aangekondigde 55% uitkomt, komt door een dit jaar tussentijds doorgevoerde verlaging van eveneens een half procentpunt.

De EIA is van toepassing op investeringen waarvan het investeringsbedrag hoger is dan € 2500 (net als in 2017). Als bedrag aan energie-investeringen wordt ten hoogste in aanmerking genomen € 121 miljoen (in 2017 € 120 miljoen).