Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Belangrijke wijziging crowdfunding

Home » Belangrijke wijziging crowdfunding

Mocht een ondernemer zijn of haar verplichtingen niet (kunnen) nakomen, dan willen we dit snel oplossen. Hiervoor zal u bij uw eerstvolgende investering of toezegging een volmacht dienen te ondertekenen. Met deze volmacht kunnen wij sneller een ondernemer in gebreke stellen of een rechtszaak starten. De volmacht die u geeft, voorziet er in dat als Investormatch een bepaalde regeling wil treffen met de ondernemer, 51% van de investeerders hiermee akkoord moet gaan. Wij zullen een eventuele regeling dus altijd aan u voorleggen!

De nieuwe volmacht is alleen geldig voor nieuwe projecten.