Search
Close this search box.

Bekostigingsregeling Oekraïners

Home » Bekostigingsregeling Oekraïners

Bekostigingsregeling Oekraïners

De Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden biedt een nieuwe financieringsmogelijkheid voor de operationele coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2024. Deze regeling vervangt het Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio’s.

Als reactie op de aanhoudende instroom van ontheemden hebben verschillende veiligheidsregio’s aangegeven dat de uitvoerende taken niet meer passend zijn bij hun rol. Deze terugtrekking per 1 januari 2024 vereist een herziening van de taakverdeling, zowel voor bestuurlijke coördinatie als de uitvoering ervan.

Conform het bestuurlijk afsprakenkader tussen de VNG en het Veiligheidsberaad, worden samenwerkingsverbanden tussen gemeenten opgezet of behouden voor de operationele coördinatie, onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Een provincie of centrumgemeente kan deze taak ook op zich nemen. De gepubliceerde regeling voorziet in een specifieke uitkering ter compensatie van gemaakte kosten.

De regeling biedt een financiële bijdrage voor de operationele coördinatie van de opvang door samenwerkingsverbanden vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. De uitkering dekt kosten voor coördinatie, eerste opvang en uitvoerende taken door GGD en GHOR. Aanvragen kunnen tot en met 1 oktober 2024 worden ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarbij de hoogte van de uitkering gebaseerd is op daadwerkelijk gemaakte kosten gedurende deze periode.