Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Begin 2021 extra aanvraagrondes EFRO-subsidie in alle regio’s voor innovatie en samenwerking

Home » Begin 2021 extra aanvraagrondes EFRO-subsidie in alle regio’s voor innovatie en samenwerking

Begin 2021 extra aanvraagrondes EFRO-subsidie in alle regio’s voor innovatie en samenwerking


Vanuit het door de EU ingestelde herstelprogramma EU Next Generation, in reactie op de Covid-19 epidemie, zijn extra middelen vrijgekomen voor de EFRO-programma’s. EFRO-subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ers die voor een groot innovatieproject samenwerken met andere bedrijven en -bij voorkeur- een kennisinstelling.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat de subsidiegelden verdeelt, kent in Nederland vier regio’s: Noord. Zuid, Oost en West. Alleen de regio’s Noord en Oost hebben al officieel laten weten dat er in het eerste kwartaal van 2021 een extra EFRO-openstelling voor bedrijven komt. Te verwachten is dat ook vanuit de regio’s West en Zuid binnenkort meer informatie komt.

Op welke thema’s richten de EFRO-regio’s zich?

In de regio Oost zoekt het EFRO projecten die zich richten op vergroening en digitalisering, en daar komt maar liefst € 40 miljoen voor beschikbaar. In de regio Noord ligt het volgens het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) in de verwachting dat met het extra budget een vervolg wordt gegeven aan de VIA-subsidie en de Valorisatie-subsidie, die dit jaar beiden voortijdig gesloten zijn vanwege ruime overtekening. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers die hun innovatieve ambities willen versnellen en, al dan niet in een samenwerkingsverband, werken aan innovatieve technologieën, producten en diensten. Deze subsidies kunnen in tegenstelling tot veel andere EFRO-subsidies dus door individuele bedrijven worden aangevraagd.

Voor welk type projecten kun je EFRO-subsidie aanvragen?

Tim Lage Venterink, teamleider NL van Vindsubsidies: ,,Het gaat in de meeste regio’s om omvangrijke projecten, met meerdere partners en een mkb-er als penvoerder. Innovatieve projecten waarbij technologie wordt toegepast om een maatschappelijk probleem om te lossen. De VIA-openstelling in de regio Noord is wel interessant voor individuele mkb-bedrijven.’’ LSH-consultant Bart Crielaard vult aan: ,,De beste fase om in te stappen is wanneer je het idee met de partners hebt uitgewerkt en bij voorkeur eerste prototype gereed hebt. Je bent toe aan de testfase om te experimenteren en het idee verder uit te werken tot een product dat geschikt is voor de markt.’’

Deelname kennispartner gewenst
Hoewel deelname van een kennispartner niet verplicht is, maakt de participatie van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling het project wel kansrijker voor een EFRO-subsidie. Lage Venterink: ,,Voor validatie van de testresultaten en valorisatie van de ontwikkelde kennis is het bijna onontbeerlijk een kennispartner aan boord te hebben. Het gaat in de meeste gevallen om grote projecten met hoge kosten. Die zijn meestal niet door een of twee mkb-bedrijven te dragen. Deelname van een universiteit, die zelf ook een groot deel van de kosten vergoed krijgt, is nodig om het project ook financieel tot een goed einde te kunnen brengen.’’ Lage Venterink en Crielaard hebben samen met andere Vindsubsidies-collega’s meerdere succesvolle EFRO-aanvragen ingediend en beschikt gekregen. De komende tijd publiceren we nieuws rond de nieuwe EFRO-openstellingen op de website en in onze nieuwsbrief en zullen we telkens een voorbeeldproject opnemen.

Voorbeeld succesprojecten EFRO: Innocore Technologies: Onderzoek naar een technologie om vertraagde afgifte van het griepvaccin te realiseren
Bart Crielaard vroeg subsidie aan bij SNN voor een project van Innocore Technologies (penvoerder), Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG voor een onderzoek naar een technologie om vertraagde afgifte van het griepvaccin te realiseren. Innocore maakt oplosbare materialen medicijnafgiften en werkt samen met de partners aan een vaccinpad om griepvaccins via de huid aan te brengen, in plaats van het klassieke inenten met een naald. Crielaard: ,,In de pads zitten een groot aantal micronaaldjes die in de bovenste huidlaag prikken. Het voordeel is dat de afgifte van het vaccin gelijkmatiger geschied omdat het vaccin langer in de huid aanwezig is. Dit verbetert en verlengt de immuniteit. Daarnaast zijn de pads langer en beter houdbaar dan vloeibare vaccins, die aan bederfelijkheid onderhevig zijn. Tot slot is het injecteren via zo’n pad natuurlijk veel minder pijnlijk dan met een naald, en kan het ook door mensen zelf worden gedaan. Ze hoeven er niet speciaal voor naar de poli of de huisarts. Dat ontlast de zorg.’’ Wanneer het project van Innocore slaagt, is het breed inzetbaar. Ook voor andere vaccins en in andere landen.

Bezig met innovatie binnen een samenwerkingsverband en benieuwd naar EFRO-openstellingen en de regio Noord, Zuid, West of Oost? Neem dan contact op met onze EFRO-specialisten.