Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Anderhalve-meter-regeling provincie Groningen gepubliceerd

Home » Anderhalve-meter-regeling provincie Groningen gepubliceerd

Anderhalve-meter-regeling provincie Groningen gepubliceerd

De provincie Groningen heeft De anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020 (AMGR) gepubliceerd.
Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie. De regeling geldt voor kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers) en maatschappelijke organisaties in de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector en culturele instellingen.Subsidie kan worden aangevraagd door kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties met de volgende SBI codes:

 • 47: Detailhandel, met uitzondering van 4711, 47528, 4776 en 479;
 • 503: Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten);
 • 55: Logiesverstrekking;
 • 56: Eet- en drinkgelegenheden;
 • 79: Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus;
 • 81: Facility management, reiniging en landschapsverzorging;
 • 88993: Lokaal welzijnswerk;
 • 88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn;
 • 90: Kunst;
 • 91: Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud;
 • 93: Sport en recreatie;
 • 9491: Levensbeschouwelijke organisaties;
 • 9499: Overige belangen- en ideële organisaties;
 • 96: Wellness en overige dienstverlening, met uitzondering van 9609.

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen die door een kleine onderneming of maatschappelijke organisatie vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag zijn gemaakt bij het aanpassen van de onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2500.
Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond van € 1,5 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.