Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Alles wat je moet weten over: risicodragend vermogen

Home » Alles wat je moet weten over: risicodragend vermogen

Risicodragend vermogen, ook wel private equity genoemd, scharen we onder het kopje eigen vermogen. Naast vreemd vermogen – geld dat wordt geleend en dus (met rente) moet worden terugbetaald – kan een ondernemer op de kapitaalmarkt terecht voor eigen vermogen, ook wel risicodragend vermogen genoemd.

Over risicodragend vermogen

Risicodragend vermogen wordt door de eigenaren van het bedrijf ingebracht in ruil voor aandelen of (in combinatie met) een achtergestelde lening.

 • Risicodragend vermogen betekent aandelen
  Eigen vermogen is risicodragend vermogen omdat de verschaffers van risicodragend vermogen het volledige continuïteitsrisico lopen. In geval van faillissement is de aandeelhouder al zijn ingebrachte geld als risicodragend vermogen kwijt. Als beloning voor het beschikbaar stellen van risicodragend vermogen hebben de aandeelhouders recht op de winst die het bedrijf maakt en de eventuele waardestijging van de aandelen.
 • Risicodragend vermogen van ondernemer
  Het eerste risicodragend vermogen is meestal afkomstig van de ondernemer zelf. Dat kan spaargeld zijn, de overwaarde op het huis of een verkochte aandelenportefeuille. In de praktijk is die eerste financiële buffer vaak niet voldoende, zodat extra risicodragend vermogen nodig is.
 • Risicodragend vermogen betekent risico
  Deze externe verstrekkers van risicodragend vermogen worden investeerders genoemd. In ruil voor zijn ingebrachte kapitaal krijgt een investeerder aandelen. Hij loopt net als de ondernemer het volledige ondernemersrisico. Op het moment dat het bedrijf failliet gaat, is ook een investeerder al zijn geld kwijt. De ondernemer hoeft hem niet terug te betalen. Dit in tegenstelling tot een financier, die in principe wel moet worden terugbetaald.
 • Risicodragend vermogen is onmisbaar
  Geen enkele onderneming kan functioneren zonder risicodragend vermogen, doorgaans in de vorm van aandelenkapitaal, eventueel aangevuld met ingehouden winsten of achtergestelde leningen. Vooral voor startende en jonge ondernemingen is het kunnen beschikken over (ruim) voldoende risicodragend vermogen van levensbelang.
 • Risicodragend vermogen voor groei
  Risicodragend vermogen zorgt voor financiële veerkracht. Het kan dienst doen als zekerheid voor het aantrekken van vreemd vermogen en kan als buffer dienen voor slechte tijden of voor het faciliteren van groeiplannen. Startende bedrijven zonder onderpand beginnen meestal met honderd procent eigen vermogen.

Het is verstandig eerst alle mogelijkheden van de vreemd vermogenverschaffers (hypotheek, krediet, leasing en factoring) te proberen. Vreemd vermogen is vele malen goedkoper dan risicodragend vermogen. Investeerders willen geen geld geven als je nog kunt lenen.