Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Al zo’n 200.000 ondernemers geholpen vanuit de TOGS-regeling

Home » Al zo'n 200.000 ondernemers geholpen vanuit de TOGS-regeling

Al zo’n 200.000 ondernemers geholpen vanuit de TOGS-regeling

Vanaf 27 maart 2020 kunnen ondernemers die directe schade ondervinden van de diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen, aanspraak maken op de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS).
Via de regeling kunnen specifieke groepen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4000 netto krijgen om vaste lasten te betalen, zoals de huur van een bedrijfspand. Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 TOGS-steun aanvragen. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer nu geïnformeerd over de stand van zaken bij de regeling tot en met 9 juni 2020. Volgens de staatssecretaris zijn er tot en met die datum circa 200.000 ondernemers geholpen en is er circa € 790 miljoen TOGS-steun uitgekeerd.Keijzer meldt verder dat EZK de regeling – zoals vooraf aangekondigd – een aantal maal op basis van actualiteiten heeft aangepast waar dat noodzakelijk was om de gevolgen van de kabinetsmaatregelen voor ondernemers op te vangen. Daardoor hebben onder meer winkeliers in de non-food en toeleveranciers van horeca (zoals drankenhandel, bakker) toegang gekregen tot de TOGS-regeling. Ook zijn diverse kleinere mkb-ondernemers met een contactberoep zoals tattooshops, kappers en audiciens toegevoegd. Tot slot zijn kleinere mkb-winkeliers in de food en dienstverlening toegevoegd, zoals taxi’s, tandartsen en fysiotherapeuten.Sinds eind april 2020 kunnen ondernemers ook met hun geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS-regeling. Deze uitbreiding betrof ondernemers die in eerste instantie geen aanspraak konden maken op de regeling met hun hoofdactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover bleek dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Inmiddels zijn ruim 13.000 aanvragen op basis van de nevenactiviteit toegekend.Ruim 8000 ondernemers hebben aangegeven dat zij onder de verkeerde SBI-code geregistreerd staan en recht hebben op de TOGS. De RVO toetst deze meldingen samen met de Kamer van Koophandel. Ruim 3000 ondernemers zijn inmiddels geholpen dankzij deze maatwerkaanpak. De overige ondernemers krijgen spoedig uitsluitsel of hebben dit inmiddels ontvangen, aldus Keijzer.Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/12/stand-van-zaken-tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-covid-19-togs-op-12-juni-2020